Weber Saint-Gobain - Official website of the company

webertherm SRD-5

webertherm SRD-5

nový

výhody produktů

 • univerzálně použitelná zatloukací hmoždinka
 • pro povrchovou montáž
 • pro všechny typy podkladů: (A,B,C,D,E)
 • nízký bodový tepelný most

šroubovací talířová hmoždinka s ocelovým trnem

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

šroubovací talířová hmoždinka s ocelovým trnem. Pouzdro hmoždinky je plastové, ocelový trn je opatřen antikorozní úpravou a plastovým nástřikem. Hmoždinka je určená pro kotvení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s izolantem z pěnového polystyrenu (EPS), minerální vlny (MW) i fenolické pěny, pro povrchovou i zapuštěnou montáž.

Použití

Pro kotvení vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů s izolantem z pěnového polystyrenu (EPS), minerální vlny (MW) i fenolické pěny, pro povrchovou i zapuštěnou montáž.

Vlastnosti výrobku

 • Hmoždinka: plast
 • Trn: ocel s antikorozní úpravou a plastovým nástřikem
 • Průměr hmoždinky: 8 mm
 • Průměr talířku: 60 mm
 • Kotevní hloubka:
  25 mm pro kategorie podkladu A, B, C, D
  45 mm pro kategorii podkladu E
 • Bodový tepelný most: povrchová montáž Х = 0,002 W/K
 • zapuštěná montáž Х = 0,001 W/K
 • Hmoždinky lze kombinovat s talířky: SBL 140 plus, VT 90, VT 2G

Vhodné podklady jsou:

 • Kategorie A – obyčejný beton
 • Kategorie B – plné zdivo
 • Kategorie C – duté nebo děrované zdivo
 • Kategorie D – beton s pórovitým kamenivem
 • Kategorie E – autoklávovaný pórobeton

Číslo výrobku

viz. tabulka

Nejmenší tloušťky izolantů

dokumentace

Osvědčení Cechu pro zateplování budov - tř. A

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Povrchová montáž hmoždinky SRD-5 s rozšiřujícím talířkem VT 90

Zapuštěná montáž hmoždinky SRD-5 s talířkem VT 2G

Zapuštěná montáž hmoždinky SRD-5 pomocí montážního nástroje MT SRD 5

Více informací

Balení

dle tabulky hmoždinek

Rozšiřující talířky

Příslušenství hmoždinky SRD-5

Skladování

V originálních obalech v krytých skladech, chraňte před UV zářením!

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

video