Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.hmoždinka SD-5

weber.hmoždinka SD-5
weber.hmoždinka SD-5

výhody produktů

 • Vhodné pro všechny podkladní materiály (A, B, C, D, E)
 • Rychlá a lehká montáž pouze dvěma údery kladivem
 • Neskutálí se z lešení díky 6 hrannému tvaru talíře
 • Perfektní osazení bez poškození izolantu
 • Jednoduchá kontrola osazení
 • Snadná manipulace
 • Optimální přilnavost základní vrstvy k talířku

Zatloukací kotva vyvinutá pomocí špičkových technologií, která ulehčuje každodenní práci fasádníka.

Přírodní evoluce poskytuje inspiraci pro vývoj vysoce efektivních struktur, kdy jsou i zdánlivě jednoduché prvky nepřetržitě optimalizovány.

Tento princip jsme použili k vývoji nové zatloukací kotvy. Každá vlastnost kotvy byla namodelovaná v počítačové simulaci pomocí metody konečných prvků a prakticky ověřena v reálných podmínkách, tak abychom zjednodušili každý krok při práci na stavbě. Výsledkem je špičkový systém kotvení weber.hmoždinka SD-5.

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Zatloukací kotva

Vlastnosti výrobku

 • Vysoce odolný kompozitní trn
 • Bezpečné a rychlé osazení
 • Nulový tepelný most c = 0,000 W/K

Promyšlené do posledního detailu

 • Užší balení, které vám ulehčí pohyb na lešení.
 • Otvor krabice na boční straně zaručí prakticé vyjmutí kotvy.
 • Kompaktní box pro jednoduchý pohyb na žebříku a lešení.
 • Šestihranný tvar talířku zaručí, že se vám kotva neskutálí z lešení.

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

 • Plné materiály - beton a cihla
 • Duté a děrované cihly
 • Lehčený beton a porobeton

Nářadí

vrtací kladivo, paličku s gumovou hlavou

Více informací

Balení

50 nebo 100 ks  v kartonové krabici

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.