Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm plus ultra

weber.therm plus ultra
weber.therm plus ultra

výhody produktů

 • vynikající zpracovatelnost
 • dlouhá otevřenost při zpracování
 • vysoké užitné hodnoty
 • maximálně urychluje práci
 • pro lepení izolačních desek
 • k vytváření základní vrstvy

lepicí a stěrková hmota

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Pro lepení izolačních fenolických desek a s vloženou skleněnou síťovinou pro vytváření základní vrstvy na izolačních fenolických deskách.

Použití

Lepicí a stěrková hmota pro zateplovací systém weber therm plus ultra. K lepení izolačních fenolických desek v interiéru a exteriéru. Rovněž v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní vrstvy na lícní straně izolačního kompozitního systému pod finální omítku.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní barvě šedé.

Číslo výrobku

M 768

Spotřeba

 • lepení izolačních desek 5,0 až 5,5 kg/m2
 • základní vrstva 7 až 7,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

 

Příprava
Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi (25 kg) do cca 6– 6,5 I čisté vody pomocí unimixeru, nástavce na vrtačku nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2–5 minut. Přesné množství vody pro záměs je uvedeno na obalu, nebo v technickém listu produktu.

Aplikace
Při lepení tepelně izolačních desek se hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu po obvodě desky a ve 3 terčích do plochy desky. Druhým způsobem je celoplošné nanesení na desku (u lamel z minerálních vláken vždy) zubovým hladítkem.

Při stěrkování se připravená hmota nanáší na podklad nerezovým hladítkem.

Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke krajům.

Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.

 

Technologická přestávka
Pro aplikaci dalších povrchových úprav na základní vrstvu ETICS (zateplovacího systému) je třeba dodržet technologickou přestávku min. 5 dní.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez mastnot, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, beton, pórobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti.

Nářadí

Zednická lžíce, zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci lepicí a stěrkové hmoty očistit konstrukce vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganického pojiva, vápencového plniva a modifikujících přísad.

 • Přídržnost k podkladu:polystyren min. 0,08 MPa, beton min. 0,25 MPa
 • Přídržnost po mrazu:              polystyren min. 0,08 MPa
 • Propustnost vodních par:       max. μ = 20
 • Zpracovatelnost :                   90 min

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.