Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm klasik J

weber.therm klasik J
weber.therm klasik J

výhody produktů

 • jemná zrnitost hmoty
 • vhodná k osazení fasádních profilů a provádění detailů na zákl. vrstvě ETICS
 • rychlá aplikace základní vrstvy
 • jednodušší a rychlejší zpracování
 • ideální pro lepení izolantu na stropy a podhledy
 • vysoce paropropustná
 • šetrná k životnímu prostředí

jemná lepicí a stěrková hmota

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Pro lepení polystyrenu (EPS) a minerální vaty (MW)a s vloženou skleněnou síťovinou pro vytváření základní vrstvy na polystyrenu (EPS) a na minerální vatě (MW). Není vhodná pro lepení desek a vytváření základní vrstvy na deskách z extrudovaného polystyrenu (XPS), Perimetru a soklových deskách.

Použití

K lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru. Rovněž v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní vrstvy na lícní straně tepelně izolačních kompozitních systémů, pod finální omítku.

Barevné odstíny

šedá

Číslo výrobku

LZS 710J

Spotřeba

 • lepení izol. desek EPS 3,0 kg/m2
 • základní vrstva na deskách EPS 4,0 kg/m2

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

stavebně technické osvědčení

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

 

1. Hmota se připraví postupným vmícháním jednoho pytle suché směsi (25 kg) do cca 6– 6,5 I čisté vody pomocí unimixeru, nástavce na vrtačku nebo míchačky s nuceným mícháním. Doba míchání je 2–5 minut. Přesné množství vody pro záměs je uvedeno na obalu, nebo v technickém listu produktu


2. Při lepení tepelně izolačních desek se hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu po obvodě desky a ve 3 terčích do plochy desky. Druhým způsobem je celoplošné nanesení na desku (u lamel z minerálních vláken vždy) zubovým hladítkem.


3. Při stěrkování se připravená hmota nanáší na podklad nerezovým hladítkem.

4. Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke krajům.

5. Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.

Upozornění Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod 5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez mastnot, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, beton, pórobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod + 5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce na přímém slunci, během silného větru a při dešti.

Nářadí

Zednická lžíce, zubová špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci lepicí a stěrkové hmoty očistit konstrukce vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

 • Přídržnost k podkladu:
  - polystyren min. 0,08 MPa
  - beton min. 0,25 MPa
 • Přídržnost po mrazu: polystyren min. 0,08 MPa
 • Propustnost vodních par max. μ = 20

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.