Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.therm flex

weber.therm flex
weber.therm flex

výhody produktů

 • k vytváření základní vrstvy
 • k lepení izolantu
 • pastovitá konzistence
 • připraven k okamžité aplikaci
 • extrémní přilnavost k podkladu
 • maximálně pružný
 • velmi jednoduché zpracování

disperzní lepicí a stěrková hmota

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Lepicí a stěrková hmota na bázi disperzních pojiv.

Použití

K lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu (EPS) a izolačních desek nebo lamel z minerální vlny (MW). V kombinaci s vhodnou skleněnou síťovinou na vytváření základní vrstvy na izolačních deskách z pěnového polystyrenu (EPS) a deskách nebo lamelách zminerální vlny (MW).

Barevné odstíny

Weber.therm flex se dodává se v 8 základních odstínech:

 • bílý(W)
 • zelený (G)
 • žlutý (L)
 • červený (R)
 • šedý (U)
 • hnědý (H),
 • modrý (M)
 • oranžový (O)

Číslo výrobku

LZS 708

Spotřeba

 • lepení izol. desek EPS 4,0 kg/m2
 • základní vrstva na deskách EPS 4,0 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

stavebně technické osvědčení

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Příprava

Hmota se dodává připravená k přímému použití. Pouze ji ve vědru jemně promícháme a aplikujeme ji přímo na izolační desku.

Aplikace

Lepení:
Při lepení tepelně izolačních desek se hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu po obvodě desky a ve 3 terčích do plochy desky. Druhým způsobem je celoplošné nanesení na desku (u lamel z minerálních vláken vždy) zubovým hladítkem.

 

Stěrkování:
Připravená hmota nanáší na podklad nerezovým hladítkem. Pokud se vytváří základní vrstva, vkládá se skleněná síťovina do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke krajům. Nanesená hmota se zahladí nerezovým hladítkem. Následující den je možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez mastnot, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, beton, pórobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách (nad +26 °C), během silného větru a při dešti.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, špachtle, vědro, vrtačka, unimixer – míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci stěrkové hmoty očistit konstrukce vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy.

Více informací

Balení

25 kg vědra PVC – 24 ks/600 kg paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Systémové výrobky

weber.podklad A

Složení/Technická data

Hmota na bázi polymerní disperze, tříděných písků a modifikačních přísad. Faktor difúzního odporu μ= 105

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.