Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.tec 915

weber.tec 915
weber.tec 915

výhody produktů

 • lepení izolačních desek na podklady tvořené živičnými izolačními pásy 
 • pastovitá konzistence
 • hmota je připravená k okamžité aplikaci
 • hmota je vodotěsná
 • extrémní přilnavost k podkladu
 • velmi jednoduché zpracování

bitumenové lepidlo na sokly

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková nebo dvousložková pastovitá lepicí hmota na bázi bitumenové emulze. Pro lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), Perimertu a soklových desek.

barva

Hnědá, po vytvrdnutí černá.

Číslo výrobku

SAB 915 / SAB 915 2 urychl

Spotřeba

 • lepení izol. desek: 5,0 až 8,0 l/m2
  (v závislosti na rovinnosti podkladu)
 • weber.tec 915 urychlovač (prášek) 2 kg/30 l

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Hmota je určená pro lepení izolačních desek z pěnového polystyrenu (EPS), extrudovaného polystyrenu (XPS), Perimertu a soklových desek především v soklových partiích stavby na běžné podklady (beton, soudržná omítka). Dále je vhodná na podklady tvořené živičnými izolačními pásy nebo živičnou silnovrstvou izolační stěrkou. Na lepení izolačních desek se doporučuje použít hmotu weber.tec 915 jako dvoukomponentní s použitím práškové složky weber.tec 915 pro urychlení tuhnutí a tvrdnutí lepicí hmoty.

Aplikace

Pro lepení izolačních desek se vmíchá do 30 l weber. tec 915/2 kg prášku weber.tec 915 urychlovač. Při lepení izolačních desek se hmota weber.tec 915 nanáší na izolační desky celoplošně zubovým hladítkem. Bezprostředně po nalepení izolační desky na podklad se doporučuje izolační desku zajistit prknem nebo latí proti sjíždění.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, čistý, suchý, bez mastnot, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžné podklady patří beton, soudržná omítka. Vyčnívající zbytky malty a betonu třeba odstranit.

Dále je lepicí hmota vhodná pro lepení na podklady tvořené živičnými izolačními pásy. Podklad je třeba před aplikací očistit od zeminy a zbytků malt, omítek a betonů.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět při nízkých teplotách pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět při vysokých teplotách nad + 26 °C. Práce se nedoporučuje provádět při dešti a za přímého slunečního záření.

Rovinnost podkladu

Pro lepení izolačních desek 2-složkovou lepicí hmotou weber.tec 915 je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 10 mm/m.

Podkladní nátěr

Při lepení na velmi savé podklady je třeba použít podkladní nátěr weber.tec 915 naředěný čistou vodou v poměru 1:10.

Příprava

Hmota se dodává připravená k přímému použití.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, zednická lžíce, špachtle, vědro.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí čistou vodou.

Více informací

Balení

 • 30l weber.tec 915 / 2 kg weber.tec 915 urychlovač 

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých vytápěných skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Můžete objednat v našem e-shopu