Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dispersionskleber

weber.dispersionskleber
weber.dispersionskleber

výhody produktů

  • lepení izolace na dřevěné podklady
  • pastovitá konzistence připraven k okamžité aplikaci
  • extrémní přilnavost k podkladu
  • maximálně pružný
  • velmi jednoduché zpracování

disperzní lepicí hmota s maximální pružností

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková pastózní lepicí hmota na bázi disperzních pojiv.

Použití

Výrobek je určen přednostně na podklady ze dřeva, dřevotřísky, Cetris, OB desek. Je možné jej použít i na standardní stavební podklady jako jsou - beton, porobeton, keramická cihla i pevná vápenocementová omítka.

Číslo výrobku

M 707

Spotřeba

cca 4 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Hmota se dodává připravená k přímému použití. Pouze ji ve vědru promícháme a aplikujeme ji přímo na izolační desku.

Při lepení na dřevěné nebo dřevotřískové materiály či u minerálních lamel se hmota nanáší na izolační desku nebo na určený podklad vždy celoplošně zubovým hladítkem.

Na zdivo, omítky, beton či porobeton se hmota nanáší tradičním způsobem - v nepřerušeném pásu po hranách desky a ve třech terčích (bodech) uprostřed desky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Pevný, čistý, suchý, odmaštěný zbavený prachu a nesoudržných vrstvev. Nesmí být staré nátěry. Vhodné podklady jsou dřevotříska, dřevo, OB desky, Cetris desky, beton, porobeton, pevná vápenocementová omítka, pálené keramické cihly. Jiné podklady je nutné konzultovat.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod + 5°C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Nářadí

Hladítko nerezové, hladítko nerezové zubové, špachtle, vědro, míchačka, vrtačka, Unimixer - míchadlo k vrtačce.

Čištění

Nádoby, lžíce a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

25 kg vědra PVC, 24 ks - 600 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 do + 25°C.

Složení/Technická data

Hmota na bázi polymerní disperze, tříděných písků a modifikačních přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.