Weber Saint-Gobain - Official website of the company

SET special

SET special
SET special

výhody produktů

  • Pro lepení izolačních desek z pěnového polystyrénu (EPS) a minerální vlny (MW)
  • Pro vytváření základní vrstvy na izolačních deskách z pěnového polystyrénu (EPS) a minerální vlny (MW)
  • Snadno zpracovatelná

lepicí a stěrková hmota na zateplovací systém

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková prášková lepicí a stěrková hmota na bázi cementu. Pro lepení polystyrenu (EPS), minerální vaty (MW). S vloženou skleněnou síťovinou pro vytváření základní vrstvy na polystyrenu (EPS) a na minerální vatě (MW). Není vhodná pro lepení desek a vytváření základní vrstvy na deskách z extrudovaného polystyrenu (XPS), Perimetru a soklových deskách.

Použití

K lepení izolačních deskových materiálů v interiéru a exteriéru. Rovněž v kombinaci s vhodným typem skleněné síťoviny pro vytváření základní vrstvy na lícové straně tepelně izolačních kompozitních systémů, pod finální omítku.

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Číslo výrobku

TSS

Spotřeba

  • lepení izol. desek EPS ....................3,0 kg/m2
  • základní vrstva na deskách EPS ...4,0 kg/m2

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Při lepení tepelně izolačních desek se hmota nanáší nejčastěji v nepřerušeném pásu po obvodu desky a ve 3 terčích do plochy desky. Druhým způsobem je celoplošné nanesení na desku (u lamel z minerálních vláken vždy) zubovým hladítkem.

Pokud se vytváří základní vrstva na ETICS, připravená hmota se nanáší na podklad nerezovým hladítkem. Skleněná síťovina se vkládá do předem nanesené vrstvy stěrkové hmoty a vtláčí se dovnitř zahlazením nerezovým hladítkem směrem od středu ke krajům. Skleněná síťovina je v 1/3 tloušťky základní vrstvy od vrchu. Povrch základní vrstvy s uhladí nerezovým hladítkem.

Následující den je možno místní nerovnosti srovnat brusným hladítkem. Krycí vrstva skleněné síťoviny je cca. 1 mm ve spojích 0,5 mm.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, čistý, bez mastnot, zbavený prachu a nesoudržných vrstev. Mezi běžné podklady patří soudržná omítka, beton, pórobeton. Při lepení na netuhé a objemově nestabilní podklady se postupuje dle konkrétních podmínek. V případě velmi starých a savých podkladů doporučujeme podklad upravit penetračním nátěrem.

Podmínky pro zpracování

Práce spojené s aplikací se nesmí provádět pod +5 °C (vzduch i konstrukce), nesmí se rovněž provádět práce při vysokých teplotách (nad +25 °C), během silného větru a při dešti.

Nářadí

Nerezové hladítko, zubové nerezové hladítko, zednická lžíce, vědro, míchadlo na míchání lepidel nebo vrtačka s vhodnou míchací hřídelí.

Čištění

Nádoby, nástroje a nářadí se po použití očistí vodou. Stejně tak je nutno ihned po aplikaci lepicí a stěrkové hmoty očistit konstrukce vestavěné do fasády, jako jsou okna, dveře, parapetní plechy.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1 050 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech a v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganického pojiva, plniva a modifikujících přísad.

Přídržnost k podkladu:
polystyren ................................ min. 0,08 MPa
beton ....................................... min. 0,25 MPa

Přídržnost po mrazu:
polystyren ................................ min. 0,08 MPa
Propustnost vodních par ........μ. = max. 20

Barva: ...................................................... šedá

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.