Weber Saint-Gobain - Official website of the company

ETICS weber therm klasik mineral / E mineral

ETICS weber therm klasik mineral / E mineral
ETICS weber therm klasik mineral / E mineral

výhody produktů

  • systém s národním certifikátem i Evropským technickým schválením ETA
  • vhodný pro rodinné i bytové domy
  • pro novostavby i dodatečné zateplení
  • výhodný poměr kvalita/cena
  • dlouhá životnost
  • vysoká propustnost pro vodní páry (při verzi s izolantem z minerálních vláken a omítkou weber.pas silikát)
  • vysoké užitné hodnoty použitých materiálů

Vnější tepelně izolační kompozitní systém za použití izolačních desek z fasádního polystyrenu a minerální vlny. Povrchovou úpravou zateplovacího systému jsou tenkovrstvé omítky weber.pas akrylát, weber.pas silikát, weber.pas silikon, weber.pas topDry, weber.pas extraClean, weber.pas aquaBalance, weber.pas extraClean active.

Vlastnosti výrobku

Použití

Zateplovací systém (ETICS) ke zlepšení tepelné ochrany stávajících budov, novostaveb a rekonstrukcí.

dokumentace

technický list

certifikát

stavebně technické osvědčení

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Evropské technické posouzení

technologický předpis

kontrolní plán ETICS

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Skladba ETICS weber therm klasik mineral / klasik E mineral

materiál značení
upevnění 
 weber.tmel 700    LZS 700  
 weber.therm klasik    LZS 710  
 weber.therm klasik J    LZS 710 J  
 weber.therm elastik    LZS 720  
 weber.therm technik    LZS 730  
 weber.therm elastik Z    LZS 720Z  
 tepelná izolace    
 pěnový polystyren bílý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F, EPS Silent   
 pěnový polystyren šedý fasádní – EPS 70 F, EPS 100 F   
 tepelná izolace MW minerální vlna – kolmé vlákno   
 tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 15 kPa   
 tepelná izolace MW minerální vlna – podélné vlákno TR 10 kPa (TF PROFI, FKD S, ISOPANEL)   
 dodatečné upevnění – plastové talířové hmoždinky   
 Weber    SD-5, WH P, WH O, WH S, WH SX, PN8, CN8  
 Ejot    Ejotherm STR U, STR U 2G  
    Ejotherm NTK U  
    H1 eco, H4 eco  
 Bravoll    PTH-KZ, PTH, PTH S, PTH SX, PTH X, PTH EX  
 Koelner    T FIX-8M, T FIX-8S, T FIX-8ST, T FIX-8P  
 Fischer    Termofix – CF8  
    Termoz – PN8, 8U, CN8, CS 8, SV II ecotwist  
 Hilti    SD-FV, SDK-FV, Helix D 8-FV, SX-FV  
 nastřelovací hmoždinky    XI-FV  
 základní vrstva    
 weber.therm klasik    LZS 710  
 weber.therm klasik J    LZS 710 J  
 armovací tkanina    
 skleněná síťovina    R 117 A 101, weber.therm 117  
    R 131 A 101, weber.therm 131  
 podkladní nátěry    
 weber.pas podklad UNI    NPU 700  
 povrchová úprava    
 weber.pas akrylát     
 weber.pas silikát     
 weber.pas silikon     
 weber.pas topDry     
 weber.pas extraClean     
 weber.pas aquaBalance     
 weber.pas extraClean active     
 příslušenství k systému    
 soklové profily, vymezovací podložky, spojky, zatloukací hmoždinky   
 rohové profily Al, rohové profily plastové   
 okenní profily – ukončovací, parapetní, s okapničkou   
 dilatační profily   
 ostatní profily   

Skladba systému

lepicí a stěrková hmota:

weber.therm elastik – lepicí a stěrková hmota

Hmota na bázi anorganického pojiva, vápencového plniva a modifikujících přísad. Vyrábí se v šedé a bílé barvě.

tepelné izolanty:

Desky a lamely z minerálních vláken pro použití v kontaktních zateplovacích systémech, s třídou reakce na oheň A1 dle ČSN EN 13501-1.

Standardní rozměry:   desky 1000 x 500 mm

lamely 1000 x 200 mm

lamely 1000 x 333 mm

výztužná skleněná síťovina:

Skleněná síťovina určená pro použití ve stavebnictví pro zateplovací systémy alkalivzdorná. Balení v rolích šířky 1 m nebo 1,1 m a délky 50 m.

kotevní prvky

Talířové hmoždinky s Evropským technickým schválením podle jednotné evropské směrnice ETAG 014. Pro kotvení do plných nebo dutých materiálů, s plastovým nebo kovovým trnem, speciální typy hmoždinek pro nestandardní podklady, zatloukací hmoždinky pro kotvení lehkých kovových prvků (soklové profily). Používají se hmoždinky s průměrem 8 mm a délek od 70 do 395 mm. Zatloukací hmoždinky pro kotvení soklových lišt jsou většinou průměru 6 mm a délek 40 a 60 mm.

 

Přehled povrchových úprav

druh zrnité rýhované
tenkovrstvé omítky    jemnozrnné    střednězrnné    hrubozrnné    střednězrnné    hrubozrnné  
velikost zrna    1,5 mm    2 mm    3 mm    2 mm    3 mm  
weber.pas akrylát  OP115Z    OP120Z       OP120R    OP130R  
weber.pas silikát  OP215Z    OP220Z    OP230Z    OP220R     
weber.pas silikon  OP315Z    OP320Z    OP330Z    OP320R    OP330R  
weber.pas topDry  OP615Z    OP620Z       OP620R    OP630R  
weber.pas extraClean  OP715Z    OP720Z    OP730Z    OP720R     
weber.pas aquaBalance  OP815Z    OP820Z    OP830Z    OP820R    OP830R  
weber.pas extraClean active  OP915Z    OP920Z    OP930Z    OP920R     

Pro povrchovou úpravu ETICS se nedoporučuje používat omítky s jemnozrnnou strukturou o velikosti zrna 1 mm. Pod pastovité omítky se natírá podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v 8 základních odstínech.

Rovinnost podkladu

Pro zateplovací systém připevněný k podkladu pomocí lepicí hmoty a hmoždiněk je maximální hodnota odchylky od rovinnosti 20mm/m.

Všeobecné požadavky na podlad

Podklad vhodný pro zateplovací systém musí být vyzrálý, bez prachu, mastnot, zbytku odbedňovacích a odformovacích prostředků, výkvětů, puchýřů a odlupujících se míst, bitického napadení a aktivních trhlin v ploše. Podklad pro zateplovací systém nesmí vykazovat výrazně zvýšenou ustálenou vlhkost, ani nesmí být trvale zvlhčován. Doporučeuj se průměrná soudržnost podkladu nejméňě 200kPa s tím, že nejmenší jednotlivá přípustná hodnota musí být alespoň 80kPa. Mezi běžné podklady zateplovacích systémů patří soudružná omítka, zdivo z cihlených bloků, beton, pórobeton.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu i povrchová teplota podkladu pro montáž ETICS nesmí klesnout pod +5 °C. Při zpracování lepicích hmot a omítek je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, silnému větru, dešti a zajistit pozvolné přirozené vysychání a vyzrávání zpracovaných hmot. Podmínky pro zpracování jednotlivých materiálů jsou uvedeny v příslušných materiálových technických listech.

Více informací

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Každý zateplovací systém (ETICS) je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu komponentů, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak, aby v maximální míře pozitivně ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost. Nedodržení skladby či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt již není certifikovaným výrobkem.