Weber Saint-Gobain - Official website of the company

vyberte si zateplovací systémy Weber Terranova

Nezapomeňme, že volba zateplovacího systému je volbou téměř na celý život. Proto Vám doporučujeme před zahájením prací na zateplování se poradit s odborníky. Ať už u prodejců stavebnin, se stavební firmou nebo s našimi obchodně technickými poradci.

Co nabízíme v oblasti zateplovacích systémů?

 • širokou škálu certifikovaných zateplovacích systémů s mnoha variantami povrchových úprav
 • doporučíme proškolené realizační firmy
 • velké množství referenčních staveb
 • vysokou kvalitu jednotlivých komponentů zateplovacích systémů
 • návrh skladby systému z hlediska typu použitého izolantu
 • návrh, výpočet a posouzení tloušťky navrženého izolantu
 • spolupráci při zajištění financování vaší investice
 • pomoc při stanovení podmínek a kritérií pro výběrová řízení
 • cenovou a materiálovou nabídku pro váš objekt

Společnost Saint-Gobain Weber Terranova je profesionálním dodavatelem zateplovacích systémů a je členem Cechu pro zateplování budov.

Proč používat zateplovací systém weber.therm?

Proč používat ETICS weber.therm?

 • Záruka na VEŠKERÉ materiály zateplovacího systému!
 • Zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému!
 • V případě vzniku závady na objektu máte právo žádat nápravu!
 • Kompletní certifikovaný systém šetří náklady na opravy v následujících
 • letech!
 • V souladu se zákonem stanovenými podmínkami – zákon 22/1997 Sb. v platném znění. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. příp. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy stanovenými výrobky.

Z pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že zateplovací systém je brán jako výrobek – jako celek. Musí být nejprve odzkoušen na akreditovaných zkušebnách a certifikován.

Certifikace se však netýká pouze jednotlivých komponentů, ale hlavně celkového systému – skladby…

Odpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost Saint-Gobain Weber Terranova a.s. za ty specifikované vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS), které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.