Weber - Saint-Gobain

vyberte si zateplovací systémy Weber Terranova

Nezapomeňme, že volba zateplovacího systému je volbou téměř na celý život. Proto Vám doporučujeme před zahájením prací na zateplování se poradit s odborníky. Ať už u prodejců stavebnin, se stavební firmou nebo s našimi obchodně technickými poradci.

Co nabízíme v oblasti zateplovacích systémů?

 • širokou škálu certifikovaných zateplovacích systémů s mnoha variantami povrchových úprav
 • doporučíme proškolené realizační firmy
 • velké množství referenčních staveb
 • vysokou kvalitu jednotlivých komponentů zateplovacích systémů
 • návrh skladby systému z hlediska typu použitého izolantu
 • návrh, výpočet a posouzení tloušťky navrženého izolantu
 • spolupráci při zajištění financování vaší investice
 • pomoc při stanovení podmínek a kritérií pro výběrová řízení
 • cenovou a materiálovou nabídku pro váš objekt

Společnost Saint-Gobain Weber Terranova je profesionálním dodavatelem zateplovacích systémů a je členem Cechu pro zateplování budov.

Proč používat zateplovací systém weber.therm?

Proč používat ETICS weber.therm?

 • Záruka na VEŠKERÉ materiály zateplovacího systému!
 • Zaručená kvalita a dlouhá životnost zateplovacího systému!
 • V případě vzniku závady na objektu máte právo žádat nápravu!
 • Kompletní certifikovaný systém šetří náklady na opravy v následujících
 • letech!
 • V souladu se zákonem stanovenými podmínkami – zákon 22/1997 Sb. v platném znění. Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění. příp. Nařízení vlády č. 190/2002 Sb. v platném znění

Dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, zejména pak Nařízení vlády č. 163/2002 Sb.v platném znění, jsou tepelně izolační kompozitní systémy stanovenými výrobky.

Z pohledu výše uvedeného zákona ve znění pozdějších předpisů vyplývá, že zateplovací systém je brán jako výrobek – jako celek. Musí být nejprve odzkoušen na akreditovaných zkušebnách a certifikován.

Certifikace se však netýká pouze jednotlivých komponentů, ale hlavně celkového systému – skladby…

Odpovědnost podle příslušných předpisů pro stavební výrobky nese společnost Saint-Gobain Weber Terranova a.s. za ty specifikované vnější tepelně izolační kontaktní systémy (ETICS), které sama, jako sestavy součástí, uvádí na trh.