Weber Saint-Gobain - Official website of the company

kvalitativní třída A, ETAG

Další odborné pojmy, se kterými se můžete při zateplování setkat i Vy:

Kvalitativní třída A, ETAG

  • Kvalitativní třída A: 

do kvalitativní třídy A spadají ETICS, které splňují nařízení Vlády 190/2002 Sb. v platném znění, bylo k nim vydáno ES prohlášení o shodě, mohou používat označení CE, splňují všechny ostatní požadavky kladené na stavební výrobek, vyhovují dále uvedeným požadavkům pro třídu A a je pro ně

vydáno osvědčení CZB o splnění požadavků pro tuto třídu.

 

  • Prohlášení o shodě a ES prohlášení o shodě:

Tyto doklady jsou podmínkou uvedení výrobku na trh. Vydávají je výrobci, nebo distributoři výrobku na základě certifikace výrobku. Prohlášení o shodě na základě Stavebně technického osvědčení při národní certifikaci a ES prohlášení o shodě na základě Evropského technického schválení.

 

Upozornění:

Jakýkoliv ETICS je jasně definovaným výrobkem, který má určenou skladbu složenou z konkrétních výrobků, které na sebe vzájemně navazují a byly navrženy tak aby v maximální možné míře pozitivně

ovlivnily tepelně izolační charakteristiku budovy a prodloužily její životnost.

Nedodržení skladby, či záměna komponentů určených výrobcem je hrubým zásahem do charakteristiky výrobku a vzniklý produkt není certifikovaným systémem a výrobce za něj nenese žádné záruky.