Weber Saint-Gobain - Official website of the company

práce s hmoždinkami - kotevní plány

Doporučujeme, ve spolupráci s výrobci hmoždiněk, následující kotevní plány.

jak vypočítat délku hmožinky?

Vzorec pro výpočet délky hmoždiněk:

a+b+c

a = síla izolantu
b = síla omítky pod izolantem
c = délka hmoždinky ve zdivu (min. 40mm) nebo dle kotevní délky konkrétního výrobku

Poznámka: zaokrouhlujeme na nejbližší rozměr délky hmoždinky nahoru

schéma rozmístění hmoždinek pro desky 1000 x 500 mm

Schéma rozmístění hmoždinek pro lamely 1000 x 200 mm

Schéma rozmístění hmoždinek pro lamely 1000 x 333 mm

Kotvení zateplovacího systému (ETICS) přes výztužnou síťovinu

Stanovení oblasti nároží

Definice dle ČSN 73 00 35: nároží je 1/8 užší strany budovy, min. 1m, max. 2m

 

šířka budovydo 8mod 8 do 12mod 12m
šířka nároží1,0m1,52,0