Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Údržba a čištění fasád

Údržba a čištění fasád a vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů weber therm

Údržba fasád a zateplovacích systémů ETICS

Údržba spočívá především v pravidelných kontrolách přirozeného stárnutí fasády. Důležitou podmínkou je, aby vnější souvrství fasády bylo vodotěsné v ploše, ale i v místech napojení na konstrukce zabudované do fasády jako jsou výplně otvorů, parapetní plechy, oplechování atiky, kotvy zábradlí, kotvy pro dešťové svody, kotvy pro konstrukce antén a jiné. Důležité je provádět ve správný okamžik odpovídající údržbu. Jde o čištění fasády od nečistot, řas a plísní, provádění udržovacích a ochranných nátěrů, opravy drobných poškození a poruch, případně řešení celoplošné sanace. Vzhledem k různým vnějším vlivům a typům prostředí doporučujeme omytí fasády tlakovou vodou s fasádním čisticím prostředkem, popř. aplikaci odstraňovače řas, mechů a lišejníků v periodě každé 2 roky.

Údržba čištěním

Při zašpinění ploch je možno provádět čištění teplou tlakovou vodou, případně za použití fasádního čisticího prostředku (E709). V případě biotického napadení doporučujeme před čištěním tlakovou vodou napadené plochy ošetřit odstraňovačem řas, mechů a lišejníků (V003). Použití odstraňovače je třeba provádět v souladu s postupem doporučeným v technickém listu výrobku. Čištění zašpiněných ploch je nutno provádět v příznivých klimatických podmínkách. Obecně platí že, minimální teplota okolního vzduchu a povrchu fasád při provádění čištění musí být +5°C. Nastavení tlaku a teploty vody musí být v souladu s typem použité povrchové úpravy, aby nedošlo k jejímu porušení. Rovněž závisí na zašpinění povrchové úpravy. Maximální teplota čistícího roztoku nesmí být vyšší než + 40 °C aby nedošlo k porušení povrchu.

Údržba ochranným nátěrem

Ochranný nátěr doporučujeme provádět po maximální době 15 – 25 roků od nanesení povrchové úpravy, dojde tím ke zvýšení odolnosti povrchu fasády. Nátěry se provádějí podle podmínek uvedených v technickém listu daného materiálu na předem očištěný a odmaštěný podklad. Ochranný nátěr musí svým složením odpovídat složení původní povrchové úpravy. Pro použití jiných nátěrů je nutná konzultace s technickým pracovníkem firmy Weber. Nátěr je možno provádět i v případě požadavku změny barevnosti objektu za stejných podmínek jako u ochranného nátěru. 2

problém

řešení

Postup renovace povrchu fasády

Provádění renovace povrchu fasády patří do části údržby, která se věnuje spíše estetické stránce. Zahrnuje tři základní části které se často vzájemně doplňují:

  • odstranění biotického napadení
  • omytí povrchu a odstranění atmosférických nečistot
  • provedení renovačního nátěru

aplikace

Postup renovace povrchu s biotickým napadením s použitím odstraňovače řas, mechů a lišejníků

odstraňovač řas, mechů a lišejníků se ředí v poměru 1:2 až 1:4 čistou vodou dle druhu kontaminace, pro silné napadení se může použít neředěný

poměr ředění a dobu působení doporučujeme předem vyzkoušet na malé ploše.

prostředek se nanáší na plochu stříkáním, válečkem nebo štětkou. Počátek viditelných projevů působení prostředku je 20 - 30 minut.

po 30 minutách se provede opláchnutí plochy čistou vodou, nejlépe tlakovou, sílu tlaku je nutné vyzkoušet pomalým přibližování trysky k ploše čištěného povrchu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu fasády.

v případě potřeby je možné předchozí postup celoplošně nebo pouze místně zopakovat.

Následně doporučujeme omytí povrchu nebo realizaci renovačního nátěru.

penetrace se provádí vodou ředěným silikonovým podkladním nátěrem G500 zpravidla 1 den předem.

nátěr weber.ton bio se provádí ve dvou vrstvách s přestávkou minimálně 12 hod. První vrstva se ředí vodou max. do 5 %, druhá krycí vrstva se ředí max. do 2 %.

Postup omytí povrchu a odstranění atmosférických nečistot s použitím fasádního čistícího prostředku

Všechny výplně otvorů, parapety a ostatní konstrukce doporučujeme chránit před ušpiněním.

volné nečistoty odstranit koštětem nebo kartáčem

hrubé nečistoty se odstraňují vysokotlakým omytím s přidáním fasádního čisticího prostředku E709

fasádní čistící prostředek se ředí čistou vodou, používá se 5-20% roztok, zvýšení koncentrace nad 20% již zvyšuje účinek pouze minimálně

vždy se doporučuje vyzkoušet vhodný poměr ředění a jeho účinnost na malé ploše, doporučujeme začít s menší koncentrací a v případě potřeby koncentraci zvyšovat

prostředek se nanáší na plochu zpravidla stříkáním nebo válečkem • při malém znečištění je možné přidat prostředek do oplachové vody při čištění vysokotlakým mycím zařízením. Koncentrace roztoku při tomto způsobu použití je 1-5 %

následně se provede opláchnutí plochy čistou vodou, nejlépe tlakovou. Tlak vody je nutné vyzkoušet pomalým přibližování trysky k ploše čištěného povrchu tak, aby nedošlo k mechanickému poškození povrchu fasády

Realizace renovačního/hydrofobního nátěru

K provedení renovačního nátěru doporučujeme použít nátěr weber. ton BIO

nátěr se provádí dle technického listu výrobku ve dvou vrstvách včetně systémové penetrace

před nanášením jakékoliv další vrstvy je nutné nechat podklad dostatečně vyschnout (min. 24 hodin)

před případným lepením tepelného izolantu na renovovaný povrch doporučujeme provést zkoušku přídržnosti lepící hmoty k podkladu

Doporučený poměr ředění přípravku odstraňovač řas, mechů a lišejníků

druh kontaminace plísně řasy mechy a lišejníky
doporučený poměr ředění vodou 12 14 12

Doporučený poměr ředění přípravku odstraňovač řas, mechů a lišejníků

výrobek kód spotřeba na jednotku plochy balení
odstraňovač řas, mechů a lišejníků V003 0,1 - 0,4 kg 1 nebo 5 kg
fasádní čistící prostředek E709 0,05 - 0,02 l 1 nebo 5 nebo 20 l
silikonový podkladní nátěr G500 0,1 kg 1 a 10 kg
weber.ton bio NFB 0,4 kg 5 nebo 25 kg

Uvedené spotřeby jsou pouze orientační a závisí na druhu podkladu a způsobu zpracování. U odstraňovače řas, mechů a lišejníků a fasádního čistícího prostředku spotřeba závisí také na poměru ředění a intenzitě kontaminace a ušpinění povrchu. Spotřeba nátěru weber.ton bio je uvedena pro dvě vrstvy na hladký podklad.

Tento technologický postu renovace fasády má obecný informační charakter je třeba postupovat dle konkrétního stavu fasády.

Dokument ke stažení v PDF

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

odstraňovač řas, mechů a lišejníků

ošetřuje napadené omítky

weber.fasádní čistící prostředek

očistí a oživý starou fasádu

silikonový podkladní nátěr

silikonový podkladní nátěr pro weber. ton micro V

weber.ton bio

proti plísňový fasádní nátěr