Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak renovovat kontaktní zateplovací systém?

Patentovaný sanační systémem Retec® 700

problém

Ukázka poškozeného zateplovacího systému

řešení

Povrch fasády otryskat vysokotlakým mycím zařízením. Nepevné a nesoudržné části odstranit.

Vytvořit drážky řezným kotoučem po celé fasádě vodorovně a svisle o rozměrech od 15 × 15 do 30 × 30 cm. Šířka spáry je cca 5–7 mm. Hloubka průniku do izolačního materiálu je cca 5 mm. Nosit ochranné brýle! Řezáním zjištěná nesoudržná místa odstranit. Uvolněné izolační desky nahradit. Zaprášený povrch znovu omýt.

Hloubka průniku do izolačního materiálu je cca 5 mm. Nosit ochranné brýle! Řezáním zjištěná nesoudržná místa odstranit. Uvolněné izolační desky nahradit. Zaprášený povrch znovu omýt.

Ručně nebo strojně nanést na drážkovanou a čistou plochu fasády celoplošně 6 – 8 mm silnou vrstvu weber.therm retec® 700 opravné hmoty. Opravnou hmotu upravit zubovým hladítkem 10 × 10 mm.

Do ještě měkké horní třetiny opravné hmoty uložit výztužnou skleněnou síťovinou R 178. Síťovinu překládat s přesa hem min. 10 cm. Diagonální výztuhy se provedou u otvorů pro okna a dveře. U rohů a hran přehnout o 20 cm.

Připevnit 4 ks šroubovacích hmoždinek na m2 plochy, přes skleněnou síťovinu do podkladu. Kotevní délka pro běžné zdivo je 70 mm, pro pórobeton 120 mm. Opravná hmota ještě musí být otevřená – živá.

Hmoždinka s vrutem musí být přesazena tak, aby výztužná skleněná síťovina byla jemně zatlačena.

Bezprostředně po osazení hmoždinek je nutné zatření talířů hmoždinek opravnou hmotou weber.therm retec® 700.

Po úplném vyschnutí základní vrstvy se provede penetrační nátěr pod příslušnou omítku. Po cca 24 hod. vyschnutí nanést omítku weber.pas a ihned strukturovat. U břizolitových omítek se musí základní vrstva vodorovně strukturovat hřebenovým hladítkem, přičemž musíme dbát na to, aby skleněná síťovina nevystupovala na povrch.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.therm RETEC 700

opravná hmota na zateplovací systémy

weber.pas silikát

silikátová tenkovrstvá omítka

weber.pas extraClean

silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem

weber.pas aquaBalance

Tenkovrstvá omítka nové generace regulující vlhkost na povrchu fasády

weber.min zrnitý

šlechtěná minerální suchá omítka

weber.top 204

probarvená škrábaná, minerální omítka se slídou