Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak provést zateplení podhledů stropů nevytápěných prostor (garáží, sklepů, technických podlaží)?

  • elegantní řešení stropů nevytápěných prostor
  • zkosené hrany vytvářejí elegantně členěnou plochu
  • na povrchovou úpravu se neprovádí základní vrstva
  • jednoduchá a rychlá montáž
  • nehořlavé řešení

Jako izolant se používají desky nebo lamely s kolmou orientací vláken se zkosenými hranami. Desky se vyrábí v rozměrech 333 × 1000 mm, lamely se vyrábí v rozměrech 200 × 1200 mm, běžně v tloušťkách od 60 do 160 mm. Po dohodě s výrobcem lze dodat izolant v tloušťkách od 50 do 200 mm.

problém

řešení

Nanášení lepicí hmoty na izolační desku

Připravená lepicí hmota se nanáší celoplošně zubovým hladítkem s velikostí zubu 8 × 8 mm nebo 10 × 10 mm.

Lepení na strop

Izolační deska s naneseným lepidlem se přitlačí na strop. V případě nutnosti penetrace se podklad upraví podkladním nátěrem weber.podklad A ředěným 1:5 až 8 s čistou vodou.

Povrchová úprava

Povrch izolačních desek zpevnit podkladním nátěrem weber.podklad A ředěným 1:5 s čistou vodou.

Podkladní nátěr je třeba 2x až 3x opakovat! Po dokonalém zaschnutí vrstev podkladního nátěru se nanáší barva. Spotřeba barvy záleží na kvalitě provedení podkladního nátěru a na intenzitě překrytí. Je třeba počítat se 2–3 nástřiky barvou.

Na menší plochy lze povrchovou úpravu aplikovat válečkem.

Pro zpevnění povrchu izolačních desek je třeba použít podkladní nátěr weber.podklad A ředěný 1:5 s čistou vodou. Podkladní nátěr je třeba 2x až 3x opakovat! Spotřeba barvy záleží na kvalitě provedení podkladního nátěru a na intenzitě překrytí.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.therm klasik

lepicí a stěrková hmota s delší dobou otevřenosti při zpracování, šetrná k životnímu prostředí

weber.therm elastik

pružná lepicí a stěrková hmota

weber.therm technik

vysoce pružná lepicí a stěrková hmota, vhodná i pro desky z XPS

řešení 2

weber.podklad A

podkladní nátěr pod minerální omítky

weber.ton akrylát

fasádní, akrylátový nátěr

weber.ton silikon - VYLEPŠENÝ

pružný silikonový fasádní nátěr

weber.rudicolor / Z

strukturovaný fasádní nátěr

Poznámka:
řešení 1 = lepení / řešení 2 = povrchová úprava