Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mur 659

weber.mur 659
weber.mur 659

výhody produktů

  • gletovanýpovrch
  • ruční nanášení
  • aplikace 0 – 10 mm
  • vyhlazení povrchu omítek i betonu
  • pro vnitřní použití

 

 

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní bílé barvě.

Definice výrobku

Weber.mur 659 je suchá minerální malta podle ČSN EN 13279-1.

Číslo výrobku

  • MVS 659

Spotřeba

0,9 kg/1mm/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Suchá omítková směs pro vnitřní prostory, na sádrové bázi. Ruční zpracování. Použití jako tenkovrstvá vyhlazovací omítka stěn a stropů. Vhodná na omítky i beton.

Aplikace

Míchání - Omítka se pomalu a postupně vsype do vody a necháme ji do sebe absorbovat (1,5 kg suché omítky/1 l vody). Po cca 5 minutách odležení se rozmíchá do hladka ručně nebo el. míchadlem tak, aby namíchaná směs již neobsahovala žádné suché, nerozmíchané, části.

Omítka se nanáší ručně, pomocí zednické lžíce a nerezového hladítka. Omítka weber.mur 659 se aplikuje na dostatečně navlhčenýnebo napenetrovaný podklad v tloušťce 0 – 10 mm. Nanesená omítka se zarovná a vyhladí do hladka, do konečného vzhledu pod malbu nerezovým hladítkem. Povrch je třeba zpracovat do 80 – 100 minut od nanesení. Stavba musí být uzavřena – okna, dveře.

Nadbytečnýmateriál, stažený při konečné úpravě omítky se již nesmí používat pro další aplikaci – v opačném případě hrozí praskliny.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, vyzrálý, zbavenýprachu a nečistot, dostatečně navlhčený. Podklady doporučujeme před aplikací sádrové stěrky weber.mur 659 penetrovat (Kombi–Kontakt na hladké podklady jako monolitický beton, Kombi-Grund na silně savé podklady jako jádrové omítky). Vhodné podklady jsou – vápeno-sádrové omítky, monolitickýbeton, jádrové vpc omítky.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nemá klesnout pod +5 °C. Při aplikaci omítky je třeba se vyvarovat průvanu i vysokým teplotám nad +26 ˚C. Stavba musí být uzavřena – okna, dveře.

Nářadí

Zednická lžíce, nerezové hladítko, nádoba na vodu, štětka, el. míchadlo.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu na vodu pro průběžné čištění. 

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 40 ks – 1000 kg/paleta.

Skladování

3 měsíce od data výroby v originálních obalech a suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Sádra, vápno, přísady pro lepší zpracování a přilnavost.

technická data
Reakce na oheň A1
Faktor difuzního odporu 10
Přídržnost: min. 0,12 MPa
Součinitel tepelné vodivosti: 1,05 W/mK
Pevnost v tahu za ohybu min. 1,00 MPa
Pevnost v tlaku min. 2,50 MPa

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.