Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mur 644

weber.mur 644
weber.mur 644

nový

výhody produktů

 • Estetický vzhled po úpravě filcovým hladítkem
 • Jemný povrch
 • Vysoká přilnavost
 • Pro novostavby a rekonstrukce
 • Na různé podklady
 • Jednovrstvá

vápenosádrová omítka pro vyhlazování filcovým hladítkem

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Světle hnědá.

Definice výrobku

weber.mur 644 je suchá minerální malta podle ČSN EN 13279-1.

Číslo výrobku

MVS 644

Spotřeba

11 kg/10 mm/m2, cca 2,7 m2/30 kg

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Omítková směs weber.mur 644 je vhodná k omítání stropů a stěn. Jednovrstvá vnitřní omítka se vyhlazuje filcovým hladítkem. Díky svým stavebně fyzikálním vlastnostem má širokou oblast uplatnění. Omítka vyhlazená filcovým hladítkem je po uplynutí doby nezbytné pro vyschnutí vhodná jako podklad pro nátěrové systémy. Omítka je vhodná i pro domácí kuchyně a koupelny.

Aplikace

Strojně:
Maltu je možné zpracovávat všemi běžnými stroji na jádrové omítky.

Ruční:
Obsah pytle důkladně promíchejte s uvedeným množstvím vody tak, aby vznikla správná konzistence ke zpracování.

Provedení hladké omítky:
Vyhlaďte pomocí tenkovrstvé stěrky weber.mur 659 (na objednávku).

Provedení filcované omítky:

 • Naneste maltu v uvedené tloušťce.
 • Čerstvě nanesenou omítkovou maltu stáhněte latí a tak, aby nevznikaly dutiny.
 • Po stažení omyjte omítnutou plochu hrubou houbou.
 • Vyhlaďte staženou omítku filcovým hladítkem nebo houbou.
 • Po omítnutí je nutno zajistit dostatečné příčné větrání.
 • V místech, na kterých může docházet k pohybu směrem k sousedním dílcům, je nutno omítku zaříznout.

Všeobecné požadavky pro podklad

 • Podklad pro omítku musí být čistý a nosný.
 • Zdivo musí splňovat požadavky podle normy EN 1996-2 pro zdivo.
 • Pro navrhování , přípravu a provádění vnitřních sádrových omítkových systémů platí EN 13914-2 a ČSN 733714
 • U velmi savých podkladů, např. pórobeton nebo silikátové tvárnice, je nutno provést předběžnou úpravu přípravkem weber.podklad floor, beton musí být ošetřen přípravkem weber.prodklad A.
 • Odstraňte jemnou vrstvu separačních přípravků.

Podmínky pro zpracování

Do malty nelze přimíchávat žádné přísady.

 • Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání omítkové malty klesnout pod + 5 °C.
 • Pro aplikace a použití platí normy EN 13914-2 , ČSN 733714 , EN 1996-2.

Zvláštní pokyny
Další povrchová úprava (nátěry, tapety, obklady) se může provádět po zaschnutí a vyzrání omítky (min. 1 mm/den).

Nářadí

Zednická lžíce, štětka, fanka, stahovací lať, vědro na vodu, míchačka nebo omítací stroj, hladítko PUR nebo dřevěné.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Více informací

Balení

Ve 30 kg papírových obalech, 35 ks/paleta.

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlhkosti je materiál skladovatelný až 3 měsíce.

Složení/Technická data

Sádra, vápno, přísady pro lepší zpracování a přilnavost.

zrnitost max. 1 mm
pevnost v tahu za ohybu 0,7 MPa

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.