Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur gipsglätter

weber.dur gipsglätter
weber.dur gipsglätter

výhody produktů

  • estetický vzhled – hladký povrch
  • příznivý průběh tvrdnutí a tuhnutí
  • snadné zpracování
  • dlouhá doba zpracování
  • výborný podklad pod malbu nebo tapety

 

 

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedo-bílé barvě.

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro vnitřní prostory, na sádro-vápenné bázi. Strojní i ruční zpracování. Použití jako jednovrstvá jádrová omítka stěn a stropů.

Číslo výrobku

MVS 101

Spotřeba

11 kg/10 mm/m2
cca 2,7m2/30kg

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Omítková směs weber.dur gipsglätter je vhodná k omítání stěn a stropů. Jednovrstvá vnitřní omítka s gletovaným povrchem – vyhlazuje se nerez ocelovým hladítkem. Díky svým stavebně fyzikálním vlastnostem má širokou oblast uplatnění.

Omítka je po vyhlazení a vyschnutí vhodná jako podklad pod malby. Je možné ji použít i pro omítání domácích kuchyní a koupelen.

Aplikace

strojně:
Strojní aplikace se provádí omítacími stroji PFT G4, M-Tec Duomix, Putzknecht S 48 eco. Omítka weber 101 KPS se aplikuje na dostatečně navlhčený nebo napenetrovaný podklad v tloušťce 10 –25 mm. Při větších tloušťkách omítky, doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách. Nanesení druhé vrstvy se provádí na čerstvou-zavadlou první vrstvu. Nanesená omítka se zarovná do roviny stahovací hliníkovou latí. Po zavadnutí se povrch uhladí (vygletuje) ocelovým hladítkem do finální struktury – vhodné pod malbu. Omítku je třeba zpracovat – upravit do 90 minut od nanesení.

Ruční aplikace:
Do míchačky se nalije čistá voda cca 15 l/pytel omítky (40 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 –10 minut. Případné dodatečné přidání vody se provádí pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchání měla požadovanou konzistenci. Nanesení provádíme zednickou lžící na upravený podklad do 30 minut. Zdivo nahodíme v celé ploše a musíme dbát, aby všechny spáry ve zdivu byly vyplněné a uzavřené. Tloušťka jedné vrstvy je 10 –25 mm. Pro větší tloušťky omítku nanášíme ve 2 vrstvách. Nahazování 2. vrstvy provádíme na čerstvou zavadlou 1. vrstvu. Nanesená omítka se zarovná do roviny strhávací latí. Povrch je nutné upravit do 90 minut.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, vyzrálý, zbavený prachu a nečistot, dostatečně navlhčený. Zdivo musí být min. 90 dní staré (vyzděné a zastřešené). Podklady doporučujeme před aplikací vápeno-sádrové omítky penetrovat (Rikombi–Kontakt na hladké podklady jako monolitický beton, Rikombi-Grund na silně savé podklady jako pórobeton nebo keramické zdivo). Vhodné podklady jsou – keramické zdivo, betonové zdivo, pórobetonové zdivo.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nemá klesnout pod +8 C. Při omítání i po něm je třeba se vyvarovat průvanu i vysokým teplotám nad +26 C. Stavba musí být uzavřena – okna, dveře.

Nářadí

Strojní omítačka, zednická lžíce, nerez. hladítko, omítkářské skoby, stahovací latě, bednící latě, nádoba na vodu. 

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu na vodu pro průběžné čištění.

Více informací

Balení

Papírový pytel 40kg, 24ks = 960 kg/paleta.

Skladování

3 měsíce od data výroby v originálních obalech a suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Sádra, vápno, přísady pro lepší zpracování a přilnavost.

technická data
Reakce na oheň: A1
Faktor difuzního odporu: 15
Přídržnost: min. 0,12 MPa
Součinitel tepelné vodivosti: 1,05 W/mK
Pevnost v tahu za ohybu: min. 0,8 MPa

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.