Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.kombi Kontakt

weber.kombi Kontakt

výhody produktů

  • adhezní můstek pro omítkové systémy Weber
  • modifikovaná disperze z umělé pryskyřice s písky, odolná vůči zmýdelnění

adhezní můstek pro omítkové systémy Weber.

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

 s červeným zbarvením

Definice výrobku

Přípravek weber.kombi Kontakt je adhezní můstek pro omítkové systémy Weber.

weber.kombi Kontakt zvyšuje mechanickou přilnavost sádrových omítek Weber a současně zajišťuje jejich rovnoměrnou přilnavost.

Modifikovaná disperze z umělé pryskyřice s písky, odolná vůči zmýdelnění.

Číslo výrobku

Spotřeba

300 g/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Přípravek weber.kombi Kontakt je adhezní můstek pro omítkové systémy Weber na hladkém betonu a omítkových podkladech z tvrzené pěny.

Aplikace

Přípravek weber.kombi Kontakt je připraven k okamžitému použití a neředí se. weber.kombi Kontakt řádně promíchejte a nanášejte v rovnoměrných vrstvách válečkem z ovčí kůže nebo štětkou.

weber.kombi Kontakt rychle zasychá. Po zatvrdnutí (cca 24 hod podle povětrnostních podmínek) se strojně nebo ručně nanášejí sádrové omítky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být čistý, suchý, savý, nezmrzlý a nesmí se na něm vyskytovat separační prostředky.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu nesmí být nižší než + 5 °C.

Betonové podklady nesmí mít obsah zbytkové vlhkosti vyšší než 4 % hmotnosti.

Nářadí

štětec, váleček z ovčí kůže

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Více informací

Balení

vědro 15 kg

Skladování

Skladujte v suchu. Přípravek je možné skladovat minimálně 24 měsíců. Otevřené obaly uzavřete a obsah spotřebujte do 3 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.