Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.kombi Grund

weber.kombi Grund

výhody produktů

  • vodou ředitelná, žlutě zbarvená disperze z umělé pryskyřice odolná vůči zmýdelnění

podkladní penetrační nátěr pro systémy Weber

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

žlutě zabarvený

Definice výrobku

weber.kombi Grund je penetrační nátěr pro systémy Weber.

weber.kombi Grund je vodou ředitelná, žlutě zbarvená disperze z umělé pryskyřice odolná vůči zmýdelnění.

Číslo výrobku

Spotřeba

150 g/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Přípravek weber.kombi Grund zamezuje u savých podkladů pod omítkou rychlé dehydrataci ze sádrových omítek a přípravné sádry a tím zajišťuje běžný průběh zpracování. Zamezuje se příznakům vypálení.

Na sádrových omítkách Weber se vyrovnává rozdílná savost. Plochy ošetřené přípravkem weber.kombi Grund jsou vhodné pro nátěry, tapety a povrchovou úpravu umělou pryskyřicí v interiéru. Na dostatečně upraveném podkladu lze tapety odlepovat vodou bez poškození podkladu.

Aplikace

Přípravek weber.kombi Grund se ředí podle savosti v poměru 1:2 až 1:5 vodou (vyšší savost = nižší poměr ředění). U penetračního nátěru sádrových omítek Weber je nutno zředit přípravek weber.kombi Grund v poměru 1:2 až 1:3.

weber.kombi Grund se aplikuje v rovnoměrné vrstvě štětkou, štětcem, válečkem z ovčí kůže nebo vhodným rozprašovacím přístrojem. Přitom je třeba dbát na to, aby se základní nátěr zcela vsákl a aby na povrchu nezůstala lesklá vrstva.

Základní nátěr musí být před další úpravou povrchu důkladně proschlý (cca 24 hod.). Vlhký základní nátěr snižuje účinnost přípravku.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být čistý, suchý, savý, nezmrzlý a nesmí se na něm vyskytovat separační prostředky.

Podmínky pro zpracování

Nezpracovávejte přípravek KOMBI GRUND při teplotách nižších než + 5 °C.

Nářadí

štětec, váleček z ovčí kůže nebo vhodný rozprašovací přístroj

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití musí omýt vodou. Později je možné čištění pouze mechanicky.

Více informací

Balení

vědro 12 kg

Skladování

Skladujte v suchu. Přípravek je možné skladovat minimálně 24 měsíců. Otevřené obaly uzavřete a obsah spotřebujte do 3 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.