Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix zdicí 5 MPa/10 MPa

weber.mix zdicí 5 MPa/10 MPa
weber.mix zdicí 5 MPa/10 MPa

výhody produktů

  • pro ruční zpracování
  • pro interiér i exteriér
  • vhodný pro zdění z běžných zdicích prvků (vyjma pórobetonových tvárnic), kde je požadovaná pevnost 5MPa/10MPa

pro zdění, pro ruční zpracování

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Definice výrobku

Suchá maltová směs pro zdění, ruční zpracování.

Číslo výrobku

MVC 910 (5 MPa)
MVC 920 (10 MPa)

Spotřeba

5 MPa: suchá směs (na 1 m3 malty) cca 1750 kg; suchá směs (tl. 1 cm) cca 16,5 kg/m2; 10 MPa: suchá směs (na 1 m3 malty) cca 1850 kg; suchá směs (tl. 1 cm) cca 14 kg/m2

Spotřeba

10 MPa: suchá směs (na 1 m3 malty) cca 1850 kg; suchá směs (tl. 1 cm) cca 14 kg/m2

dokumentace

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Pro zdění z běžných zdících prvků (vyjma porobetonových tvárnic) pro ruční zpracování, pro interiér i exteriér.

Aplikace

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda 4 l na jeden pytel (25 KG) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence. Nanášení zdící malty se provádí nanesením zednickou lžící na zdící prvek.

Všeobecné požadavky pro podklad

Při zdění je nutné silně savé materiály předem namočit, aby se zabránilo rychlému vysušení malty. Malta není vhodná pro zdění ze skleněných tvárnic a sádrových prvků.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do +26°C, teplota zdicích prvků nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Máchačka, fanka, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Zrnitost

4 mm

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Zrnitost 4 mm, pevnost v tlaku 5 MPa, 10 MPa, doba zpracovatelnosti 90 minut.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete zakoupit v našem e-shopu