Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.multiweb UP100

weber.multiweb UP100
weber.multiweb UP100

nový

výhody produktů

  • ruční zpracování
  • pro stěny i stropy
  • pro tloušťku omítky 10–25 mm(1 vrstva)
  • pro zdění do pevnosti v tlaku 2,5MPa
  • pro všechny druhy zdiva (mimo sádrových bloků)
  • snadné zpracování
  • hydraulicky tuhnoucí
  • prodyšná

 

 

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Definice výrobku

weber.multiweb je průmyslově vyráběná suchá minerální směs pojiv pro výrobu staveništní jádrové omítky nebo zdící malty.

Číslo výrobku

UP100

Spotřeba

omítání 3,2 kg/m2/10mm
zdění 25 kg = 60l malty

Malta pro omítání:
Z jednoho pytle (25 kg) weber.multiweb namícháme cca 80 lt čerstvé malty pro omítání, tzn. cca množství na 4 m2 při tloušťce omítky 20 mm.

Malta pro zdění:
Z jednoho pytle (25 kg) weber.multiweb namícháme cca 60 lt čerstvé malty pro zdění.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Smícháním s pískem v poměru 1:4 vytvoříme jádrovou omítku pro ruční nához, smícháním s křemičitým pískem v poměru 1:3 vytvoříme zdící maltu pro spojování běžných zdících tvarovek (mimo sádrových bloků) pro vnitřní i vnější aplikace, pro zdivo nenosných stavebních konstrukcí s pevností v tlaku do 2,5 MPa.

Aplikace

Výroba malty pro omítání:
K promíchání obsahu pytle weber.multiweb (25 kg) a 100 kg písku 0-4 mm je potřeba cca 17 lt vody

Výroba malty pro zdění 2,5MPa:
K promíchání obsahu pytle weber.multiweb (25 kg) a 75 kg písku frakce 0-4 mm je potřeba cca 11 l vody.

Tloušťka vrstvy:
10 mm až 25 mm

Potřeba vody:
cca 17 l/25 kg (malta na omítání),
cca 11 l/25 kg (malta na zdění)

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad pro omítku musí být pevný, čistý a nosný, bez prachu, biologické kontaminace, ledu. Konstrukce z kamenného nebo smíšeného zdiva upravte podkladním nástřikem weber.dur podhoz a následně omítejte.

U savých zdících prvků (např. cihelné zdivo) je třeba konstrukci před omítáním důkladně navlhčit. To platí i v horkém letním počasí. Při nedostatečném navlhčení podkladu hrozí tvorba smršťovacích trhlin v nahozené omítce.

Podmínky pro zpracování

Na výrobu malty použijte pitnou vodu nebo vodu odpovídající ČSN EN 1008. Teplota vzduchu a podkladu nesmí při zpracování a vysychání omítkové malty klesnout pod +5 °C.

Maximální teplota pro aplikaci +26 °C. Míchání provádíme el. míchadlem nebo ručně nebo volnospádnou míchačkou.

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 1050 kg/paleta

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlhkosti je materiál skladovatelný 6 měsíců.

Složení/Technická data

Suchá směs anorganických pojiv a přísad vylepšujících zpracovatelské vlastnosti.

vlastnosti
Smícháním s pískem frakce 0-4 mm (odpovídající ČSN EN 13139) a s vodou (ČSN EN 1008), vytvoříme maltu pro ruční omítání nebo pro zdění.

technická data
weber.dur univerzální 2 mm
sypná objemová hmotnost: 1 050 kg/m3

Pro vyrobenou omítku:
Pevnost v tlaku min. 1,5 MPa
Přídržnost k podkladu min. 0,18 MPa
Mrazuvzdornost 10 cyklů
Zpracovatelnost cca 90 min

Pro vyrobenou zdící maltu:
Pevnost v tlaku: min. 2,5 MPa
Zpracovatelnost cca 90 min

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.