Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix pokrývačský

weber.mix pokrývačský
weber.mix pokrývačský

výhody produktů

  • směs pro kladení pálených a betonových krytin
  • pro ruční zpracování

 

 

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Definice výrobku

Suchá maltová směs pro kladení pálených a betonových krytin, pro ruční zpracování.

Číslo výrobku

MVC 990

Spotřeba

Spotřeba suché směsi na 1 m2 malty cca 1500 kg. Spotřeba suché směsi tl. 1 cm cca 15 kg/m2.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Malta je určena pro kladení pálených a betonových krytin, pro ruční zpracování.

Aplikace

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda ca 7,5 l na jeden pytel (40 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence. Nanášení malty se provádí nansením zednickou lžící na prvek krytiny.

Všeobecné požadavky pro podklad

Při pokládání krytiny je nutné dostatečně navlhčit, aby se zabránilo rychlému vysušení malty.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do +30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, fanka, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, přístroje, nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Zrnitost

2 mm

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganických pojiv a křemenného písku.

Objemová hmotnost suché zatvrdlé malty 1860 kg/m2. Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech: min. 0.7 MPa. Pevnost v tlaku po 28 dnech: min. 1,5 MPa. Doba zpracovatelnosti 90 minut.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete zakoupit v našem e-shopu