Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur terralit

weber.dur terralit
weber.dur terralit

výhody produktů

 • zvýšení tepelné izolace
 • vysoce propustná pro vodní páry
 • nepraská ani ve větších vrstvách
 • λ = 0,170 W/mK

tepelně izolační omítka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná, tepelně izolační, suchá malta na bázi perlitu se speciálním hydraulickým pojivem.

Barva

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

MVC 685

Spotřeba

 • weber.dur terralit 1 pytel/0,6m2/vrstva 4cm
 • spotřeba vody 6,5 – 7,0 l/pytel 10 kg

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Na zlepšení tepelné izolace venkovních i vnitřních ploch u novostaveb i starých budov. Tepelně izolační omítka weber.dur terralit může být použita:

 • jako vnitřní izolace, podstatně urychlí vyhřátí studených místností
 • jako venkovní izolace, podstatně se zvyšuje tepelná akumulace zdiva.

Složení/Technická data

Je vyrobena na bázi cementu, minerálních plniv, perlitu a modifikujících přísad.

technické vlastnosti:

 • Objemová hmotnost v suchém stavu: < 700 kg/m3
 • Pevnost v tlaku: CS II (1,5 – 5 MPa)
 • Přídržnost: ≥ 0,1 MPa, FP B
 • Kapilární absorpce vody: W1
 • Koeficient propustnosti vodních par: ≤ 15
 • Tepelná vodivost: λ = 0,170W/mK

Aplikace

Na předem zvlhčený podklad se provede podkladní postřik hmotou weber.dur podhoz MC 665 ostrým ručním náhozem.

 

Tepelně izolační omítka se míchá s čistou vodou v poměru 6,5 – 7,0l/pytel do plastické směsi s konzistencí vhodnou pro ruční omítání. Poměr vody se může v závislosti na povětrnostních podmínkách lišit. Nanáší se ručně – systémem vrstvení. Aplikovat lze i strojně omítacím strojem s vhodným osazením.

 

Čerstvě aplikovaná malta se stahuje tak, aby v ní nebyly vzduchové póry – nejlépe zubovou lati. Spotřeba 4,5 kg/10mm/m2.

 

Po zatvrdnutí je možné povrch omítky srovnat stahovací latí a upravit dřevěným hladítkem. Doporučená vrstva je max. 4 cm. Při větších tloušťkách je nutné vkládat tkaninu R 178. Pro eliminaci možnosti vzniku smršťovacích trhlin v omítce, doporučujeme celoplošně aplikovat hmotu LZS 700 se skleněnou síťovinou R117.

(Vyskytují-li se velké trhliny, pak doporučujeme vyplnit hmotou weber.mix mont.)

Všeobecné požadavky pro podklad

Používá se na venkovní i vnitřní plochy. Jako podklad pod omítku je vhodný každý dobře a rovnoměrně savý podklad, který je nepohyblivý a nesrážlivý, neobsahuje vodou rozpustné prvky, je pevný, suchý. Podklad se mírně navlhčí čistou vodou a potom se upraví provedením podkladního podhozu hmotou weber.dur podhoz MC665.

Podmínky pro zpracování

Teplota okolního vzduchu nesmí klesnout pod +5 °C. Při omítání je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Neaplikovat při teplotách nad 25 °C. Proti rychlému vysychání chránit zakrytím čerstvé omítky plachtou, případně kropením vodou.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové hladítko, dřevěné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka. Při strojní aplikaci – omítací stroj.

osazení stroje
Šnek + mantl UE 4, hadice prům. 25, malt. dýza prům. 12, míchací hřídel standard.

Čištění

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

V 10 kg papírových obalech, 60 ks – 600 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby v originálních obalech, v suchých a krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete zakoupit v našem e-shopu