Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur podhoz

weber.dur podhoz
weber.dur podhoz

výhody produktů

  • podhoz pod jádrové omítky - pro interiér a exteriér
  • velmi dobrá zpracivatelnost
  • má minimální vliv na paropropustnost omítkového systému
  • zvláště vhodný pro tepelně izolační omítky

k vytvoření adhézního můstku pod jádrové omítky

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro podhoz pod minerální omítky.

Číslo výrobku

MC 665

Spotřeba

suchá směs, tloušťka 10 mm - cca 20 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Podhoz je určen pro ruční zpracování, použitelný i v interiéru i exteriéru. Vhodný jako podklad pro minerální omítky.

Aplikace

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 3,5 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 - 10 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence.

Nahazování podhozu se provádí nahozením zednickou lžící na připravený podklad. Zdivo nahodíme po celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od + 5°C do + 26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka, zednická lžíce.

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech, 42 ks - 1050 kg/paleta

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganického plniva, pojiva a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Materiál pro dotační titul Dešťovka

Můžete zakoupit v našem e-shopu