Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur štuk UNI

weber.dur štuk UNI
weber.dur štuk UNI

výhody produktů

  • jednosložková suchá omítka
  • strojní i ruční zpracování
  • aplikace na pórobetónové zdivo bez jádrové omítky
  • štuková struktura
  • pro vnitřní použití jako jednovrstvá jemná omítka
  • pro venkovní použití na jádrové omítky

štuková omítka univerzální

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v šedé barvě.

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro ruční i strojní zpracování štukových omítek na přesné zdivo (Ytong), jádrové omítky, panely, beton.

Číslo výrobku

MVCJ 321

Spotřeba

2,7kg/m2/2mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Je určen k provádění vnitřní jednovrstvé (2 kroky) štukové omítky. Aplikace strojem nebo ručně. Do max. tloušťky 5mm. Při aplikaci na jádrové omítky (lze i pro venkovní použití) musí být tyto dostatečně vyzrálé. Při aplikaci z venkovní strany
na pórobetonové zdivo – musí být zdivo opatřeno postřikem + jádrovou omítkou – před aplikací weber.dur štuk UNI.

Aplikace

Při ručním nanášení
Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 7 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla požadované konzistence.

Podklad je nutné si předvlhčit a zbavit prachu! Na vnitřní stěny z pórobetonu provedeme 1. vrstvu (zaplnění spár, vyrovnání nerovností sjednocení podkladu). Po zaschnutí 2– 3 dny, provedeme konečnou omítkovou vrstvu.

Po zavadnutí hladíme molitanovým, plstěným nebo houbovým hladítkem. Vždy bez namáčení pouze otíráme namočenou štětkou a opět zatočíme hladítkem

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodným podkladem je čisté suché vnitřní pórobetonové zdivo, zbavené prachu a drolivých částí, betonové panely, beton, jádrové omítky vnitřní.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Strojní omítačka, zednická lžíce, lať, plstěné nebo molitanové hladítko, nerezové hladítko.

Čištění

Stroj, nářadí, nádoby se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg pap. obalech s úpravou proti vlhkosti, 42 ks – 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

Složení/Technická data

zrnitost směsi mm 0,6
pevnost v tlaku MPa 0,4 – 2,5
přídržnost min. MPa 0,18
doba zpracovatelnosti minut 90

Prohlášení o vlastnostech

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.