Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur štuk IN

weber.dur štuk IN
weber.dur štuk IN

výhody produktů

  • jednosložková, suchá, vnitřní omítka
  • pro provádění vnitřních štukových vrstev
  • pro ruční zpracování
  • finální vrstva na jádrovou omítku

pro provádění vnitřních štuků

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v bílé barvě.

Definice výrobku

Suchá omítková směs pro provádění vnitřních štuků, pro ruční zpracování.

Číslo výrobku

MVJ 310

Spotřeba

suchá směs (tl. 1 - 2 mm) cca 1,8 - 3,5 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Je určena k provádění vnitřních štukových omítek v tloušťce do 2 mm. Slouží jako finální vrstva na jádrovou omítku.

Aplikace

Do míchačky se nejdříve nadávkuje čistá voda cca 7,5 l na jeden pytel (25 kg) a za stálého míchání se vsypává suchá směs. Hmota se míchá cca 5 minut. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci cyklu byla požadované konzistence.

Natahování omítky se provádí nerezovým hladítkem v tloušťce do 2 mm.

Úprava povrchu se provede molitanovým nebo houbovým hladítkem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodným podkladem je vyzrálá jádrová omítka, zbavená prachu a nečistot. Podklad musí být nosný, nesmí být zmrzlý a hydrofobní. Před nanesením hmoty doporučujeme podklad zdrsnit mřížkovou škrabkou a navlhčit.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do +30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Míchačka s nuceným mícháním, zednická lžíce, hladítko (nerezové, molitanové, houbové).

Čištění

Nádoby, přístroje a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25kg pap. obalech, 42ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganického plniva ,pojiva , modifikujících přísad.

Reakce na oheň: A1. Přídržnost: 0,1 N/m 2. FP: B.

Zrnitost

0,5 mm

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete zakoupit v našem e-shopu