Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur RS1

weber.dur RS1
weber.dur RS1

výhody produktů

 • prodyšná
 • vhodná pro aplikace v kuchyních, prádelnách, sklepech
 • pro strojní i ruční zpracování
 • jednoduché zpracování
 • obsahuje vyšší podíl vápna

JÁDROVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA S VYŠŠÍM PODÍLEM VÁPNA, PRO VNITŘNÍ I VNĚJŠÍ POUŽITÍ

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Definice výrobku

Vápenocementová suchá omítková směs pro strojní i ruční zpracování. Jednovrstvá omítka nebo jako podkladní omítka pod jemné a ušlechtilé omítky.

Číslo výrobku

MVC 670

Spotřeba

14 kg/m2/10 mm

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Prodyšná vpc podkladní omítka pro všechny minerální podklady. Zejména vhodná pri opravách starých domu, sanacích puvodních omítek. Vytváří optimální klima v interiéru. Jednoduché zpracování.

Aplikace

Podklad je nutné upravit cementovým adhezním můstkem – weber.dur podhoz

 • Weber.dur RS1 se aplikuje na navlhčený podklad v tloušťce 10 – 25 mm.
 • Čerstve aplikovaná malta se stahuje tak, aby v ni nebyly vzduchové póry, nejlépe zubovou lati.
 • Povrch se dle druhu finální omítky vodorovně zdrsni nebo zvrásni metlou (škrábané silnostěnné omítky) nebo vyhladí dřevěným hladítkem (tenkovrstvé omítky-štuk , atp.).
 • Štukovou omítku lze nanášet 24 hod po aplikaci omítky weber.dur RS1
 • Tam, kde se očekává dilatační pohyb, omítku prořízněte.
 • Čerstvě aplikovaná omítka se musí chránit před prudkým odvodem vlhkosti, aby dobře vytvrdla.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbaven volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton tvárnice)provést postřik cementovou maltou, dle doporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vedro, nerezové hladítko, dřevěné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lat, míchačka. Při strojní aplikaci – omítací stroj (Uelzener, PFT, M-Tec)

Čištění

Nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

25 kg papírové pytle, 42 pytlů /paleta /1050 kg.

Skladování

12 měsíců od data výroby, v originálních obalech, v suchých, krytých skladech.

Složení/Technická data

Hmota na bázi anorganických pojiv a plniv a modifikujících přísad.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.