Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur lehčený

weber.dur lehčený
weber.dur lehčený

výhody produktů

 • vysoký modul pružnosti
 • vhodná pro vyrovnání křivého zdiva
 • ideální pro zdivo s vysokými tepelně izolačními vlastnostmi
 • bez pnutí
 • velmi vhodná pro nehomogenní podklady
 • pro strojní i ruční zpracování
 • vysoce přilnavá
 • odpuzuje vodu
 • minimální tepelná vodivost
 • nízká objemová hmotnost

vícevrstvá jádrová omítka ruční

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Lehčená, sucha omítková směs pro strojní a ruční zpracování na cihly, beton, pórobeton a zejména na cihelné tepelně izolační bloky pro exteriér i interiér.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

MVC 680

Spotřeba

 • weber.dur lehčený 10 kg/m2/10 mm
 • spotřeba vody 5,5 l/ 20 kg

 

 

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Weber.dur lehčený – lehká podkladní omítka pro všechny minerální podklady, zejména pro zdivo o objemové hmotnosti ≥ 700kg/m3.

Aplikace

Podklad je nutné důkladně navlhčit před aplikaci omítky.

Weber.dur lehčený se aplikuje na podklad v tloušťce 10 – 25 mm, lokálně i více, ale systémem vrstveni. Při silně savých či rozdílně savých podkladech se doporučuje aplikace ve dvou vrstvách. První vrstva má být v tloušťce 2/3 celkové tloušťky omítky.

Čerstvě aplikovaná malta se stahuje tak, aby v ní nebyly vzduchové póry – nejlépe zubovou lati.

Povrch se dle druhu finální omítky vodorovně zdrsni nebo zvrásni metlou (škrábané silnostěnné omítky) nebo vyhladí dřevěným hladítkem (tenkovrstvé omítky). Tam, kde se očekává dilatační pohyb, omítku proříznete. Čerstvě aplikovaná omítka se musí chránit před prudkým odvodem vlhkosti, aby dobře vytvrdla.

Poznámka:
Před prováděním konečné povrchové úpravy je nutné nechat omítku řádně vyzrát (min. 1 mm omítky = 1 den technologické přestávky).

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (cihla, beton, tvárnice) provést postřik ze stejné malty.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5 do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové hladítko, dřevěné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka. Při strojní aplikaci – omítací stroj.

Čištění

Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 20kg papírových obalech. 48 ks – 960 kg/paleta.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete zakoupit v našem e-shopu