Weber - Saint-Gobain

weber.dur klasik RS1

weber.dur klasik RS1
weber.dur klasik RS1

nový

výhody produktů

 • prodyšná
 • vhodná pro aplikace v kuchyních, prádelnách, sklepech
 • pro strojní i ruční zpracování
 • jednoduché zpracování
 • obsahuje vyšší podíl vápna

jádrová vápenocementová omítka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Vápenocementová suchá omítková směs pro strojní i ruční zpracování. Jednovrstvá omítka nebo jako podkladní omítka pod jemné a ušlechtilé omítky.

Použití

prodyšná vpc podkladní omítka pro všechny minerální podklady. Zejména vhodná při opravách starých domů, sanacích původních omítek. Vytváří optimální klima v interiéru. Jednoduché zpracování.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

 • MVC 670

Spotřeba

 • 14 kg/m2/10 mm
 • spotřeba vody: 6 l/25 kg

 

 

dokumentace

technický list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

 • Podklad je nutné důkladně navlhčit před aplikaci omítky.
 • Podklad je nutné upravit cementovým adhezním můstkem – weber.dur podhoz.
 • weber.dur RS1 se aplikuje na navlhčený podklad v tloušťce 10 – 25 mm. Čerstvě aplikovaná malta se stahuje tak, aby v ní nebyly vzduchové póry – nejlépe zubovou latí. Povrch se dle druhu finální omítky vodorovně zdrsní nebo zvrásní metlou (škrábané silnostěnné omítky) nebo vyhladí dřevěným hladítkem (tenkovrstvé omítky – štuk, atp.).
 • Štukovou omítku lze nanášet až po řádném vyschnutí a vytvrdnutí omítky weber.dur RS1. Tam, kde se očekává dilatační pohyb, omítku prořízněte. Čerstvě aplikovaná omítka se musí chránit před prudkým odvodem vlhkosti, aby dobře vytvrdla.

Poznámka:
Před prováděním konečné povrchové úpravy (nátěry, probarvené omítky) je nutné nechat omítku řádně vyzrát (min. 1 mm omítky = 1 den technologické přestávky).

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčeny. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (z monolitického betonu) provést postřik cementovou maltou, druhem weber. dur podhoz, dle doporučení výrobce.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být v rozmezí od +5 °C do +26 °C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, srážek a průvanu.

Nářadí

Zednická lžíce, vědro, nerezové hladítko, dřevěné hladítko, štětka, omítkářská stahovací lať, míchačka. Při strojní aplikaci - omítací stroj (PFT, Uelzener, M-Tec).

Osazení stroje pro strojní omítání
Šnek + mantl UE 4, hadice průměr 25, malt. dýza průměr 12, míchací hřídel standard.

Čištění

Nářadí a nástroje se ihned po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 42 ks – 10 50 kg/paleta.

Skladování

12 měsíců od data výroby, v originálních obalech, v suchých, krytých skladech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.