Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur 140 SLK

weber.dur 140 SLK
weber.dur 140 SLK

výhody produktů

 • na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem
 • ruční a strojní zpracování
 • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
 • vyztužená vlákny
 • nízký modul E
 • velmi nízké pnutí

  Vlastnosti výrobku

  Definice výrobku

  Minerální super-lehčená jádrová omítka, zušlechtěná armovacími vlákny. Pro vnitřní a vnější použití. Určená zejména pro zdící tvarovky s vysokým tepelně izolačním účinkem a nízkou objemovou hmotností 300–350 kg/m3.

  Barevné odstíny

  Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

  Číslo výrobku

  MVCO 140

  Spotřeba

  • při tloušťce 15 mm cca 11,5 kg/m2 t.j. cca 1,7 m2 z 20 kg (z jednoho pytle)

   

   

  dokumentace

  technický list

  bezpečnostní list

  Odešli nebo stáhni dokumenty

  Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

  Příprava & aplikace

  Použití

  Weber.dur 140 SLK je minerální lehčená vláknitá jádrová omítka pro vnitřní a vnější prostředí. Je vhodná zejména na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem a s nízkou pevností, např. lehčené příčně děrované cihly (< 0,11 W/mK, objemová hmotnost < 700 kg/m³, pevnost v tlaku d < 10) nebo na pórobeton. Výrobek weber.dur 140 SLK zajišťuje z důvodu sníženého modulu E a zpevnění pomocí vláken značnou odolnost proti vzniku trhlin. Na weber.dur 140 SLK lze nanášet veškeré minerální a organické finální omítky Weber a lepit obklady.

  Aplikace

  strojní: 
  Maltu můžete zpracovávat všemi běžnými omítačkami.

  ruční:
  Promíchejte důkladně obsah pytle s uvedeným množstvím vody tak, aby vznikla správná konzistence ke zpracování.

  Naneste maltu v uvedené tloušťce (cca 10 až 30 mm).

  U podkladů se značnou a/nebo rozdílnou savostí je nutno vytvořit druhou vrstvu, která se nanáší na ještě vlhkou první vrstvu. Tloušťka první vrstvy by přitom měla tvořit 2/3 celkové vrstvy omítky.

  Omítku lze zatáhnout cca 20 minut po aplikaci. Podle předpokládané vrchní omítky povrch jádrové omítky zdrsněte. Na břizolitovou škrábanou omítku např. silničním koštětem nebo ozubenou dekorační škrabkou po prvním natažení.

  Ředění

  Na 1 pytel min. omítky weber.dur 140 SLK (20 kg) použijte 8 l vody.

  Všeobecné požadavky pro podklad

  Podklad pro omítku musí být čistý a nosný. Odstraňte nečistoty, prach, uvolněné části a materiály, které snižují přilnavost, popř. vyčistěte vodním vysokotlakým čističem, opískujte mokrým pískem.

  Všeobecné pokyny

  Do malty nelze přimíchávat žádné přísady. Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání omítkové malty klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesenou omítku je nutno chránit před deštěm, aby se mj. zamezilo prokvétání a před rychlým vysušováním tak, aby bylo zajištěno optimální tvrdnutí. Je nutno odstranit slinutý potah. Spotřeba se může měnit podle druhu podkladu a způsobu nanášení. Přesné hodnoty spotřeby je možné zjistit na zkušebních plochách objektu. Údaje o spotřebě platí pro minimální tloušťku omítky. Přiléhající stavební části je nutno od omítkového systému oddělit. Maximální velikost obkladů 33 × 33 cm. Přestávky v práci při aplikaci omítky weber.dur 140 SLK mohou být max. 20 minut. Aplikaci finálních fasádních omítek lze provádět po technologické přestávce 1 mm omítky/ 1/2 dne.

  Podmínky pro zpracování

  teplota ovzduší při aplikaci musí být od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5°C. čerstvě navrstvené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

  Nářadí

  Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

  Čištění

  Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

  Více informací

  Balení

  Ve 20 kg papírových obalech, 35 ks – 7 00 kg/paleta.

  Skladování

  Při skladování v suchu s ochranou proti vlhkosti je materiál skladovatelný až 3 měsíce

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

  Můžete zakoupit v našem e-shopu