Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.dur 137

weber.dur 137
weber.dur 137

výhody produktů

 • na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem
 • ruční a strojní zpracování
 • vhodná pro vnitřní i vnější prostředí
 • vyztužená vlákny
 • nízký modul E
 • velmi nízké pnutí
 • tl. vrstvy 10 – 20 mm

  Vlastnosti výrobku

  Barevné odstíny

  Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

  Definice výrobku

  Minerální lehčená jádrová omítka, vyztužená vlákny, s přísadou kuliček EPS, zvláště vhodná na zdiva s vysokým tepelně izolačním účinkem.

  Číslo výrobku

  MVCO137

  Spotřeba

  10 kg//tl. 15mm/m2
  (Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat ±20 % dle stavu podkladu a způsobu zpracování.)

  dokumentace

  technický list

  bezpečnostní list

  Odešli nebo stáhni dokumenty

  Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

  Příprava & aplikace

  Použití

  weber.dur 137 je minerální lehčená vláknitá jádrová omítka pro vnitřní a vnější prostředí. Je vhodná zejména na zdivo s vysokým tepelně izolačním účinkem a s nízkou pevností, např. lehčené příčně děrované cihly (< 0,11 W/mK, objemová hmotnost < 700 kg/m³, pevnost v tlaku d < 10) nebo na pórobeton. Výrobek weber.dur 137 zajišťuje z důvodu sníženého modulu E a zpevnění pomocí vláken značnou odolnost proti vzniku trhlin. Naweber.dur 137 lze nanášet veškeré minerální a organické vrchní omítky Weber-maxit a pokládat obkládačky. V interiéru je možné weber.dur 137 používat i jako jednovrstvou omítku a následným nátěrem, který neobsahuje rozpouštědla.

  Aplikace

  strojní:
  Maltu můžete zpracovávat všemi běžnými omítačkami.

  ruční:
  Promíchejte důkladně obsah pytle s uvedeným množstvím vody tak, aby vznikla správná konzistence ke zpracování.

  Naneste maltu v uvedené tloušťce (cca 10–20 mm).

  Čerstvě nanesenou omítkovou maltu stáhněte podle latí a tak, aby nevznikaly dutiny. U podkladů se značnou a/nebo rozdílnou savostí je nutno vytvořit druhou vrstvu, která se nanáší na ještě vlhkou první vrstvu. Tloušťka první vrstvy by přitom měla tvořit 2/3 celkové vrstvy omítky. Podle předpokládané vrchní omítky povrch jádrové omítky zdrsněte. Podle předpokládané vrchní  omítky povrch jádrové omítky zdrsněte.

  Na šlechtěnou škrábanou omítku např. silničním koštětem nebo ozubenou dekorační škrabkou po prvním natažení.

  Jako jednovrstvá omítka v interiéru: V následujícím dni naneste 3–4 mm a po natažení povrch rozetřete nebo vyhlaďte filcovým hladítkem.

  Všeobecné požadavky pro podklad

  Podklad musí být vyzrálý, nosný, rovný, zbavený volných kousků, prachu, nečistot a dostatečně navlhčený. Před nanesením směsi doporučujeme na podklad (z monolitického betonu) provést postřik cementovou maltou, druhem weber.dur podhoz, dle doporučení výrobce.

  Podmínky pro zpracování

  teplota ovzduší při aplikaci musí být od + 5°C do + 30°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod + 5°C. čerstvě navrstvené plochy nesmějí být vystaveny přímým negativním účinkům tepla, vlhka a průvanu.

  Nářadí

  Omítací stroj s příslušenstvím, zednická lžíce, hladítko, strhávací lať.

  Čištění

  Omítací stroj a nářadí se po použití očistí vodou.

  Více informací

  Balení

  Ve 30 kg papírových obalech s úpravou proti vlhkosti, 35 ks – 1050 kg/paleta.

  Skladování

  12 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

  Složení/Technická data

  Cement, bílý vápenný hydrát, lehké organické přísady, tříděné minerální přísady, přísady zajišťující lepší zpracování, látky pro hydrofobní úpravu, vlákna.

  technické vlastnosti
  Pevnost v tlaku: > 2 N/mm2
  Objemová hmotnost zatvrdlé malty: < 1300 kg/m3
  Součinitel odporu difuze vodní páry μ: < 15
  Dynamický modul E: < 3000 N/mm2
  Koeficient absorpce vody w: < 0,5 kg/m2 h-0,5
  Kapilární absorpce vody (C): W2
  Tepelná vodivost λ: ≤ 0,51 W/mK vyměření
  Třída materiálu: A 1
  Třída pevnosti: CS II
  Skupina maltové směsi: P II

  Ředění

  Na 1 pytel min. omítky weber.dur 137 (30 kg) použijte 8 l vody.

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

  Můžete zakoupit v našem e-shopu