Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mix sloupkobeton

weber.mix 697

weber.mix sloupkobeton

nový

výhody produktů

  • jednoduché betonování bez míchání
  • pro upevňování plotových sloupků
  • pro zabetování dopravních značek
  • lze snadno zpracovávat
  • univerzálně použitelný 
  • rychlý a bezpečný
  • je čistě minerální 
  • rychlé zpracování

 

 

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

weber.mix 697 je mnohostraně použitelný beton, u kterého odpadá míchání. Výborně se hodí k zabetonování plotových sloupků, vlajkových stožárů, houpaček, zahradních lamp, sušáků na prádlo, výstražných a dopravních značek atd.

Použití

weber.mix 697 je mnohostraně použitelný beton, u kterého odpadá míchání. Výborně se hodí k zabetonování plotových sloupků, vlajkových stožárů, houpaček, zahradních lamp, sušáků na prádlo, výstražných a dopravních značek atd.

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedé barvě.

Číslo výrobku

MC 940

Spotřeba

30 kg suché směsi na 17 l čerstvého betonu

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

 V závislosti na velikosti stožáru či sloupku udělejte otvor v průměri o 10 - 25 cm širší než je průměr betonovaného předmětu. Po instalaci a fixaci sloupku v otvoru dostatečně zvlhčete stěny a  dno otvoru.

Vyplňujte suchou směsí weber.mix 697 ve vrstvách po 10 cm. Každou vrstvu 10 cm silnou zalijte vodou. Spotřeba vody je 5l/30kg suché směsi weber.mix 697.

Po každé vrstvě (silné 10 cm) - respektive jejím zalití, vyčkejte 2 min. před nasypáním další vrstvy. Pokračujte tímto způsobem dokud nevyplníte celý otvor.

Poslední konečnou vrstvu po zalití vodou vyhlaďte ocelovým hladítkem.

 

Všeobecné požadavky pro podklad

Zvlhčený otvor v zemi. Rozměr otvoru v průměru o 10 - 25 mm širší než je betonovaný předmět.

Podmínky pro zpracování

Teplota ovzduší při aplikaci musí být od +5°C do +26°C, teplota podkladu nesmí klesnout pod +5°C. Čerstvě zabetonovaný otvor nesmí být vystaven přímým negativním účinkům tepla=prudkému vysychání a srážek.

Nářadí

Zednická lžíce, fanka, zahradní konev, ocelové hladítko, vodováha.

Čištění

Nádoby a nářadí se po použití očistí vodou.

Více informací

Balení

Ve 30 kg pap. pytlech. 42ks - 1050 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v originálních obalech v suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem a horkem.

Složení

Cement, roztříděné minerální přísady.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví 
a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo 
v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte 
a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Veškeré zde uvedené údaje jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5°C a při očekávaných mrazech nepoužívat.

Můžete zakoupit v našem e-shopu