Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak upravit zdivo z tepelně izolačních cihelných bloků?

problém

vytvoření podkladní vrstvy

Volné nečistoty lze odstranit např. kartáčem.

Vyzkoušet savost podkladu čistou vodou. Voda by se měla vsakovat rovnoměrně.

Velmi nasákavý podklad je třeba před další úpravou navlhčit.

Podkladní postřik se provádí weber.dur podhozem ostrým ručním náhozem.

Tepelně izolační jádrová omítka weber.dur terralit se nanáší opět zpravidla ručním náhozem. Je dokonale plastická a je možno ji nanášet i ve větších tloušťkách. V horkém počasí je třeba ji chránit proti rychlému vysychání zakrytím plachtou a kropením. Při správné realizaci omítka nepraská.

Stažení nanesené omítky se provede latí do předem přichystaných omítníků.

řešení

úpravy povrchu tenkovrstvou omítkou

Tepelně izolační omítku weber.dur terralit je možno přebrousit a po provedení penetrace upravit povrch tenkovrstvou omítkou se zrnem velikosti min. 2 mm.

Pro úpravy nátěrem a pod jemnozrnné tenkovrstvé omítky je třeba povrch tepelně izolační omítky opatřit jemnou štukovou omítkou.

Povrch jemné štukové omítky se upraví filcovým hladítkem.

úpravy povrchu nátěrem

Podle zvolené povrchové úpravy se provede příslušná penetrace např. pod probarvené pastózní omítky (weber.pas akrylát, silikát, silikon) weber.pas podkladem UNI v 8 základních odstínech nebo podkladním nátěrem weber.pas podklad S.

Omítky se nanáší na zaschlý podkladní nátěr nerezovým hladítkem na tloušťku vrstvy danou 1,5 násobkem velikosti zrna u struktury zrno na zrno, na tloušťku vrstvy danou velikostí zrna u struktury rýhované.

Nátěry se nanáší zpravidla ve dvou vrstvách a jejich ředění je uvedeno v technických listech. Pro finální úpravu dvouvrstvého omítkového systému s jádrovou tepelně izolační omítkou doporučujeme používat silikátové nebo minerální fasádní nátěry, např. weber.ton silikát nebo weber.ton akrylát.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.dur mono RU

jádrová omítka ruční