Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak si ušetřit čas?

S naší jádrovou omítkou weber.dur mono nemusíte dál štukovat pod tenkovrstvé omítky.

výhody tohoto řešení:

  • časová úspora
    – weber.dur mono můžete uhladit do štukové struktury
    – nemusíte aplikovat štukování omítky
  • finanční úspora
    – nemusíte kupovat štukovou omítku
    – nemusíte hradit náklady na provádění štukové omítky

problém

pokud byste pokračovali standardním postupem, budete řešit následující:

Nejprve podklad navlhčíme vodou, pak provedeme podkladní postřik cementovým podhozem ostrým ručním náhozem.

Jádrová omítka se nanáší ručním náhozem nebo strojně. V horkém počasí je třeba ji chránit proti rychlému vysychání zakrytím plachtou a kropením.

Stažení nanesené omítky se provede latí do předem přichystaných omítníků.

Jádrovou omítku uhladíme dřevěným hladítkem.

Povrch jemné štukové omítky se upraví filcovým hladítkem.

řešení

Před aplikací je podklad nutné navlhčit.

Nejdříve nalijeme do míchačky čistou vodu cca 5 l na jeden pytel. Potom naplníme míchačku suchou směsí a začneme míchat. Případné dodatečné přidání vody provádíme pomalu a opatrně tak, aby hmota na konci míchacího cyklu byla plastické konzistence. Doba míchání je 3 – 5 minut.

Nahazování se provádí ostrým nahozením zednickou lžící. Zdivo nahodíme na celé ploše. Je nutné dbát na to, aby byly veškeré spáry ve zdivu dobře vyplněny a uzavřeny.

Jádrová omítka weber.dur mono je dokonale plastická a je možno ji nanášet i ve větších tloušťkách. V horkém počasí je třeba ji chránit proti rychlému vysychání zakrytím plachtou. Při správné realizaci omítka nepraská. Tloušťka jedné vrstvy max. 15 mm. Při větších tloušťkách omítky doporučujeme dvouvrstvé zpracování. Nanášení druhé vrstvy provádíme na čerstvý, ale zavadlý podklad. Nanesenou omítku zarovnejte stahovací latí do roviny. Po jemném zatuhnutí uhladit a zatáhnout dřevěným hladítkem.

Stažení nanesené omítky se provede latí do předem přichystaných omítníků. Pomocí dřevěného hladítka upravíme povrch nanesené omítky.

Jemné struktury omítky docílíme filcovým hladítkem.

Dokument ke stažení v PDF

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.dur mono RU

jádrová omítka ruční