Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.deco mal

weber.deco mal
weber.deco mal

výhody produktů

  • Disperzní, matný nátěr pro vnitřní použití
  • ředitelný vodou
  • otěruvzdorný
  • nátěr lze tónovat
  • bělost 92%
  • atest SZÚ Praha pro nepřímý styk s potravinami

disperzní matný nátěr s bělostí 92%

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková barva pro vnitřní použití.

Použití

Vnitřní nátěr vhodný pro všechny vnitřní plochy jako jsou zdivo, beton, sádrokarton, strojní omítky a vápenné nátěry.

Číslo výrobku

NV 100

Spotřeba

weber.deco mal 3 - 4 m2 hotového nátěru.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Složení/Technická data

Minerální, organicky pojená plniva.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nsmí klesnout pod +8°C.

Tónování

Tónovaní se provádí tónovacími barvami, které jsou běžně k dostání v obchodní síti.

ředění

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

Nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

Čištění

Použité nádoby, nářadí a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

  • V 15 a 25 kg PE obalech a na vyžádání 70kg.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených, originálních obalech při teplotách  od -5°C do +30°C. Chránit před mrazem.

Pokyny pro zpracování

Základní nátěr se provede ředěnou barvou 10 – 20 % vody. Krycí nátěr se provede barvou ředěnou 5 – 10 % vody. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy po zaschnutí předcházející vrstvy.

Sádrokarton:

Základní nátěr do 5 % vody. Krycí nátěr nejlépe neředit.

Strojní omítky:

Základní nátěr do 20 % vody. Krycí nátěr 5 – 10 % vody.

Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2 – 4 hodiny, vždy po zaschnutí předcházející vrstvy.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.