Weber Saint-Gobain - Official website of the company

kerasil

kerasil
kerasil

výhody produktů

  • vnitřní minerální nátěr
  • matný
  • ředitelný vodou
  • otěruvzdorný
  • po zaschnutí voděodolný
  • atest SZÚ pro nepřímý styk s potravinami
  • tónovat lze pouze tónovacími barvami vhodnými pro silikátové materiály

vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla.

Použití

Vhodný na vnitřní omítky, beton,minerální nátěry, sádrové omítky, sádrokarton, zejména vhodný na sanační omítky.

Číslo výrobku

MI 100 A

Spotřeba

2,5 - 3,5 2/kg hotového nátěru.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Složení/Technická data

Vodní sklo, minerální plniva.

Tónování

Tónovaní se provádí tónovacími barvami, které jsou běžně k dostání v obchodní síti.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +8°C.

Podmínky pro zpracování

Na běžný podklad základní nátěr ředěný 15 - 20% vody. Konečnou povrchovou úpravu provést barvou ředěnou 5 - 10 % vody.

ŘEDĚNÍ: Čistou vodou dle typu zpracování.

VLASTNOSTI, TECHNICKÁ DATA: Matný, otěruvzdorný, voděodolný, dobře kryvý nátěr.

Nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

Čištění

Pracovní nářadí se ihned po použití očistí čistou vodou. Potřísnění na skle, keramice, umělé hmotě a dřevě je nutno ihned smýt čistou vodou. (materiál obsahuje vodní sklo)

Více informací

Balení

  • V 15 a 25 kg PE obalech.

Skladování

V neotevřeném původním obalu při teplotě +5 až +30 °C. NESMÍ ZMRZNOUT!!! Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.