Weber Saint-Gobain - Official website of the company

AirMal

AirMal
AirMal

nový

výhody produktů

  • pro desky s technologií Activ‘Air
  • sněhobílý
  • vysoce kryvý
  • velmi prodyšný
  • otěruvzdorný
  • tónovatelný
  • atest SZÚ Praha pro nepřímý styk s potravinami

vnitřní nátěr

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková barva pro vnitřní použití.

Použití

Barva je určená pro nátěry desek Rigips s technologií Activ‘Air. Je vhodná také na sádrokartonové desky a ostatní běžné vhodné povrchy.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber color line od roku 2013.

Číslo výrobku

  • NVA

Spotřeba

3 – 4 m2 hotového nátěru/kg

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Složení/Technická data

Vnitřní disperzní nátěrová hmota s organickými pojivy a vápencovým plnivem.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Pokyny pro zpracování

Základní nátěr se provádí barvou ředěnou čistou vodou maximálně do 20%. Krycí nátěr se provádí barvou ředěnou vodou maximálně do 10 %. Časový interval mezi jednotlivými nátěry je 2-4 hodiny, vždy po dokonalém zaschnutí předcházející vrstvy.

Sádrokarton včetně desek Rigips s technologií Activ‘Air:
Základní nátěr se provádí barvou ředěnou čistou vodou maximálně do 5%. Krycí nátěr se provádí zpravidla barvou neředěnou.

ředění

Provádí se čistou vodou dle typu zpracování.

Nářadí

Barva se nanáší štětkou, válečkem nebo stříkáním vč. Airless.

Čištění

Použité nádoby, nářadí a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

  • V 15 kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dobře uzavřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +30 °C. Chránit před mrazem.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Nátěr nelze doobjednávat na dříve vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše.

Při malování by se měla teplota vzduchu, povrchu i barvy pohybovat v rozmezí 15-25°C. Vhodné ředění, spotřebu, vhodnost nářadí použitého k realizaci a případně barevnost nátěru doporučujeme předem otestovat na malé zkušební ploše.