Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas deko

weber.pas deko
weber.pas deko

výhody produktů

  • pastovitá probarvená omítka
  • omyvatelná
  • vysoce přilnavá k podkladu
  • široký odstínů a struktur

vnitřní omítka

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka vyrobená na bázi akrylátové pryskyřice, připravená k přímému použití na weber.pas podklad uni.

Použití

Ke ztvárnění barevné povrchové úpravy v interiéru.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice

weber color line – linie color universal.

spotřeba a čísla výrobků

weber.pas deco:

  • rýhovaný 1,5 mm; spotřeba: 2,2 kg/m2; č. výrobku: R578
  • rýhovaný 2,0 mm; spotřeba: 2,4 kg/m2; č. výrobku: R478
  • zrnitý 1,0 mm; spotřeba: 1,6 kg/m2; č. výrobku: R078
  • zrnitý 1,5 mm; spotřeba:  2,2 kg/m2 č. výrobku:R978
  • zrnitý 2,0 mm; spotřeba: 2,8 kg/m2 č. výrobku:R878

Příprava & aplikace

Aplikace

Hmota se dodává připravená k přímemému použití. Materiál potřebný na ucelenou plochu doporučujeme smíchat dohormady ve větší nádobě.

Omitka se nanáší na napenetrovaný podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikosti zrna u rýhovaných struktur na 1,5 násobeku velikosti zrn u roztíraných struktur. Omitku je třeba napojovat ještě před jejim zavadnutim tzv. „do živeho“.

Struktura se vytvaří plastovým hladitkem ihned po naneseni.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. Teplota při aplikaci nesmí klesnout pod +8 °C.

Nářadí

Hladítko PVC, hladítko nerez, špachtle nerez, Unimixer - nástavec na vrtačku, vrtačka s možností regulace otáček, malířská štětka a váleček, větší plastová nádoba na míchání.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované čáti fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu s vodou na průběžné čištění nářadí.

Více informací

Balení

  • Ve 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta.

Skladování

6 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5 °C do +25 °C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Složení/Technická data

Důležitými složkami výrobku jsou vápencové plnivo odpovídající granulometrie, vysoce hodnotné pigmenty, akrylátová disperze.

struktura-zrnitosti

rýhovaný:

Jemnozrnný velikost zrna 1,5mm

Střednězrnný velikost zrna 2,0mm

zrnitý:

Zvlášť jemnozrnný velikost zrna 1,0mm

Jemnozrnný velikost zrna 1,5mm

Střednězrnný velikost zrna 2,0mm

Pod omítky se natírá

weber.pas podklad uni v 5 základních odstínech.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při teplotách vzduchu a podkladu pod +5 °C a při očekávaných mrazech nepoužívat.