Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mur 643

weber.mur 643
weber.mur 643

výhody produktů

 • jednovrstvá technologie
 • gletovaný povrch
 • strojní i ruční zpracování
 • snadné vyhlazení
 • spolehlivá přídržnost

LEHČENÁ SÁDROVÁPENNÁ OMÍTKA PRO OMÍTÁNÍ VNITŘNÍCH STĚN A STROPŮ

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Průmyslově vyráběná minerální malta na sádro-vápenné bázi.

Barevné odstíny

bílá

Číslo výrobku

MVS 643 30

Spotřeba

 • 8,5 kg/10 mm/m2
 • min. tloušťka vrstvy: min. 10 mm
 • max. tloušťka vrstvy: 25mm
 • spotřeba vody: 14,4 lt/30 kg pytel

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Jako jednovrstvá vnitřní omítka k omítání stěn a stropů. Povrch se vyhlazuje gletováním. Vhodná i pro domácí kuchyně a koupelny.

Aplikace

Strojně:

 • Použijte omítací stroj (PFT G4, MTC- Duomix, Uelzener, nebo podobný) osaďte jej rotorem a statorem vhodným pro sádrové omítky.
 • Měřič průtoku vody nastavte tak, abyste získali maltu optimální konzistence pro omítání.

Ruční:

 • Míchejte ve volnospádné míchačce, pouze s čistou vodou (cca 15 litrů na pytel o obsahu 30 kg) tak, aby vznikla omítka správné konzistence pro omítání.
 • Na napenetrovaný podklad naneste maltu v odpovídající tloušťce. 
 • Čerstvě nanesenou omítku stáhněte a zařízněte do roviny latí tak, aby nevznikaly dutiny.
 • Po stažení upravte omítnutou plochu hrubou (navlhčenou) houbou.
 • Vyhlaďte staženou omítku nerez gletovacím hladítkem.
 • Po omítnutí zajistěte dostatečné větrání

Všeobecné požadavky pro podklad

 • Do malty nelze přimíchávat žádné přísady.
 • Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání omítkové malty klesnout pod +5 °C.
 • V průběhu omítání je nutné zabránit průvanu.
 • Před omítáním musí být v objektu osazeny výplně otvorů.
 • Minimální tlouštka 10 mm.
 • Maximální tloušťka 20 mm.
 • Další povrchová úprava (malby, tapety) až po zaschnutí omítek 1 mm/den.

Příprava podkladu

 • Podklad musí být čistý a nosný.
 • Nerovnosti omítkového podkladu se musí pohybovat v toleranci odp. norem ČSN 730210-1, 2 beton; ČSN 1996-2 cihelné zdivo; ČSN 7324132 pórobeton.
 • U velmi savých podkladů je nutno provést penetraci weber.combi grund.
 • Beton musí být ošetřen pískovou penetrací weber.combi kontakt.
 • Zbytková vlhkost betonu nesmí přesáhnout 3%.

Podmínky pro zpracování

 • Do malty nelze přimíchávat žádné přísady.
 • Teplota vzduchu, používaných materiálů a podkladu nesmí při zpracování a vysychání omítkové malty klesnout pod +5 °C.

Nářadí

Omítací stroj nebo volnospádná míchačka, zednická lžíce, stahovací lať, nerez gletovací špachtle, nerez gletovací hladítko, vědro, štětka, hladítko houbové, molitanové.

Čištění

Nádoby a nářadí se ihned po použití umyjí čistou vodou. Později pouze mechanicky.

Více informací

Balení

Ve 30 kg papírových obalech, 30 ks/900 kg/paleta.

Skladování

Při skladování v suchu s ochranou proti vlhkosti je materiál skladovatelný až 3 měsíce.

Složení/Technická data

 • Pevnost v tahu za ohybu: 1,4 MPa
 • Pevnost v tlaku: > 3,0 N/mm2
 • Součinitel odporu difuze vodní páry: μ < 10
 • Tepelná vodivost: λ > 0,30 W/mK
 • Požární odolnost: A 1
 • Zrnitost: 0 – 0,8mm
 • Doba zpracovatelnosti nahozené omítky na napenetrovaném zdivu: max. 240 min. (+20 °C)
 • Objemová hmotnost: < 1 200 kg/m3

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete objednat v našem e-shopu