Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.mur 5-50

weber.mur 5-50
weber.mur 5-50

výhody produktů

  • výborná na opravy ostění po výměně oken
  • aplikace ve vrstvě až 50 mm
  • na zdivo i beton
  • hladký povrch
  • snadné zpracování

 

 

Vlastnosti výrobku

Barevné odstíny

Vyrábí se v přírodní šedo-bílé barvě.

Definice výrobku

weber.mur 5–50 je suchá minerální omítka podle ČSN EN 13279-1.

Číslo výrobku

MVS 550

Spotřeba

10 kg/10mm/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Použití

Suchá omítková směs pro vnitřní prostory, na sádrové bázi. Ruční zpracování. Použití jako jednovrstvá jádrová omítka stěn a stropů. Velmi vhodná pro opravu ostění a nadpraží po výměně oken a dveří.

Aplikace

Omítka se nanáší ručně, pomocí zednické lžíce a nerezového hladítka. Míchání: omítka se pomalu a postupně vsype do vody a necháme ji do sebe absorbovat. Po cca 5 minutách se rozmíchá do hladka ručně nebo el. míchadlem.

Omítka weber.mur 5-50 se aplikuje na dostatečně navlhčený nebo napenetrovaný podklad v tloušťce 5-30 mm, lokálně až 50 mm. Min. vrstva na strop = 5 mm, na stěnu = 5 mm, pod obklady 10 mm. Při větších tloušťkách omítky, než je zde uvedeno, doporučujeme aplikaci ve dvou vrstvách. Nanesení druhé vrstvy se provádí na čerstvou, zavadlou, první vrstvu. Nanesená omítka se zarovná do roviny hliníkovou stahovací latí – svisle i vodorovně.

Po zavadnutí se uhladí houbou nebo ocelovým hladítkem do požadované finální struktury – vhodné pod malbu nebo tapetu. Hladíme ve dvou směrech – vodorovně a svisle. Povrch je třeba zpracovat do 60 minut od nanesení. Stavba musí být uzavřena – okna, dveře.

Všeobecné požadavky pro podklad

Podklad musí být nosný, pevný, suchý, vyzrálý, zbavený prachu a nečistot, dostatečně navlhčený. Zdivo musí být min. 90dní staré (vyzděné a zastřešené). Podklady doporučujeme před aplikací vápeno- sádrové omítky penetrovat (Kombi–Kontakt na hladké podklady jako monolitický beton, Kombi–Grund na silně savé podklady jako pórobeton nebo keramické zdivo). Vhodné podklady jsou – keramické zdivo, betonové zdivo, pórobetonové zdivo.

Podmínky pro zpracování

Do malty se nesmí přimíchávat žádné přísady. Během zpracování a vysychání omítkové malty nesmí teplota vzduchu, použitých materiálů a podkladu klesnout pod +5 °C. Čerstvě nanesené plochy je třeba chránit proti příliš rychlému vysychání.

Nářadí

Zednická lžíce, nerezové hladítko, stahovací latě, nádoba na vodu.

Čištění

Nádoby, nářadí a nástroje je nutné ihned před zaschnutím očistit vodou, stejně jako všechny zabudované části fasády od zbytků omítky. Při práci se doporučuje mít při ruce nádobu na vodu pro průběžné čištění.

Více informací

Balení

Ve 25 kg papírových obalech, 40 ks – 1000 kg/paleta.

Skladování

3 měsíce od data výroby v originálních obalech a suchých, krytých skladech. Chránit před mrazem.

Složení/Technická data

Sádra, vápno, perlit, přísady pro zlepšení zpracování a přilnavosti.

technická data
Reakce na oheň A1
Faktor difuzního odporu 10
Přídržnost: min. 0,12 MPa
Součinitel tepelné vodivosti: 1,05 W/mK
Pevnost v tahu za ohybu min. 1,00 MPa
Pevnost v tlaku min. 2,50 MPa

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete objednat v našem e-shopu