Weber Saint-Gobain - Official website of the company

podmínky podkladu

Příprava podkladu je důležitým krokem úspěšného malování. Důkladná příprava nám zaručí výborný výsledek.

podmínky podkladu

  • Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. U nových omítek dostatečně vyzrálý, jinak hrozí nebezpečí barevných změn.
  • Vápenný nátěr (pačok) je nežádoucí. Zejména u disperzních nátěrů, může dojít k chemické reakci mezi volným vápnem a disperzním pojivem.
  • Před vlastním malováním zjistíme v jakém stavu jsou podkladní vrstvy. Rozhodneme, zda provedeme penetrační nátěr, nebo bude nutné starou vrstvu klihové barvy odstranit.