Weber Saint-Gobain - Official website of the company

než začnete malovat, nezapomeňte

Před započetím veškerých prací v interiéru, je dobré se důkladně připravit....

dokonalá příprava znamená úsporu času

  • Před započetím malířských prací nezapomeňte zakrýt podlahu zakrývací fólií...
  • A olepit rámy oken...
  • A dveří malířskou páskou.
  • Nezapomeňte, že při aplikaci silikátových barev (pojivem je draselné vodní sklo), je třeba důkladně zakrýt i keramické obklady, dlažbu, okenní výplně, tak, aby nedošlo k jejich poškození (jejich poleptání).

Doporučujeme

  • Pro nanášení penetrace, ať již speciálně vyrobené nebo naředěné přímo z barvy dle návodu výrobce, doporučujeme použít štětku. Tím se nám podaří důkladně vetřít penetrační nátěr do natíraného povrchu, a ten pak hlouběji pronikne do podkladních vrstev.
  •  Po penetračním nátěru nanášíme vlastní interiérovou barvu. Vlastní nátěr obvykle nanášíme válečkem, případně štětkou.
  • Pokud stěnu malujeme štětkou, vždy začínáme pod stropem a postupujeme směrem dolů.
  • Váleček nasazujeme uprostřed stěny a tahy nahoru a dolů barvu důkladně rovnoměrně rozetřeme, při dodržení zásady, že poslední svislý tah vedeme shora dolů.