Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Než začnete malovat, nezapomeňte....

Nahlédněte před započetím malířských prací na naše doporučení a tipy. Seznamte se s našimi vnitřními nátěry. Pokud chcete, kontaktujte naše obchodně technické poradce.

problém

dokonalá příprava = úspora času

Před započetím malířských prací nezapomeňte zakrýt podlahu zakrývací fólií...

a olepit rámy oken...

a dveří malířskou páskou.

Nezapomeňte, že při aplikaci silikátových barev (pojivem je draselné vodní sklo) je třeba důkladně zakrýt i keramické obklady, dlažbu okenní výplně, tak, aby nedošlo k jejich poškození (jejich poleptání).

Doporučujeme

Pro nanášení penetrace, ať již speciálně vyrobené nebo naředěné přímo z barvy dle návodu výrobce, doporučujeme použít štětku. Tím se nám podaří důkladně vetřít penetrační nátěr do natíraného povrchu, a ten pak hlouběji pronikne do podkladních vrstev.

Po penetračním nátěru nanášíme vlastní interiérovou barvu. Vlastní nátěr obvykle nanášíme štětkou nebo válečkem.

Pokud stěnu malujeme štětkou, vždy začínáme pod stropem a postupujeme směrem dolů.

Váleček nasazujeme uprostřed stěny a tahy nahoru a dolů barvu důkladně rovnoměrně rozetřeme, při dodržení zásady, že poslední svislý tah vedeme shora dolů.

řešení

Podmínky podkladu

Podklad musí být pevný, suchý, odmaštěný, čistý, zbavený prachu a nesoudržných vrstev, řádně zatmelený a zabroušený. U nových omítek dostatečně vyzrálý, jinak hrozí nebezpečí barevných změn.

Vápenný nátěr (pačok) je nežádoucí. Zejména u disperzních nátěrů, může dojít k chemické reakci mezi volným vápnem a disperzním pojivem.

Před vlastním malováním zjistíme v jakém stavu jsou podkladní vrstvy. Rozhodneme, zda provedeme penetrační nátěr, nebo bude nutné starou vrstvu klihové barvy odstranit.

Jak zjistíme, zda nátěr je klihový či disperzní?

Klihové barvy po namočení ztmavnou, pouští a otírají se, dají se lehce odloupnout, případně omýt.

Disperzní barvy po namočení neztmavnou, neotírají se a nejdou oddělit od podkladu.

Vápenné nátěry po namočení nepouští, ale při větší vrstvě praskají.

Dokument ke stažení v PDF

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

kerasil

vnitřní minerální nátěr na bázi vodního skla

weber.deco mal

disperzní matný nátěr s bělostí 92%