Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak se vyhnout budoucímu škrábání vnitřních nátěrů?

Výhody disperzních barev:

  • Výhody disperzních barev:
  • Vyhnete se budoucímu škrábání
  • Odolnost proti otěru
  • Prodyšnost
  • Dlouhá životnost barvy
  • Vysoká krycí schopnost
  • Vysoká vydatnost
  • Ředitelné vodou
  • Sněhově bílé

problém

řešení

Příprava podkladu

Všechny nesoudržné nebo příliš silné vrstvy předchozích nátěrů je třeba odstranit škrabkou.

Omýt vodou, nejlépe s přídavkem mazlavého mýdla.

V případě, že štuk nebo omítka nejsou dostatečně soudržné, je třeba opravit i tyto vrstvy vytmelením nebo vystěrkováním.

Aplikace hmoty

Výběr disperzní barvy: weber.deco mal

První nátěr je možno provést i štětkou - pro lepší vetření. Druhý - finální nátěr provádíme válečkem.

Při budoucím malování již nemusíte škrábat straré nátěry.

Řešení s použitím následujících weber produktů:

řešení 1

weber.deco mal

disperzní matný nátěr s bělostí 92%