Weber Saint-Gobain - Official website of the company

Jak malovat jedním nátěrem?

problém

Pro všechny typy problémů nabízíme jedno rychlé a účinné řešení.

Výhody:

  • Nanášení jen v jediné vrstvě
  • Vysoká krycí schopnost
  • Odolnost proti otěru
  • Prodyšnost
  • Dlouhá životnost barvy
  • Vysoká vydatnost
  • Ředitelné vodou
  • Vysoký obsah bílého pigmentu
  • Ekologicky nezávadné

 

 

řešení

Příprava podkladu

Všechny nesoudržné nebo příliš silné vrstvy předchozích nátěrů je třeba odstranit škrabkou.

V případě, že štuk nebo omítka nejsou dostatečně soudržné, je třeba opravit i tyto vrstvy vytmelením nebo vystěrkováním např. rudin S nebo rudin SC.

V případě, že štuk nebo omítka nejsou dostatečně soudržné, je třeba opravit i tyto vrstvy vytmelením nebo vystěrkováním např. rudin S nebo rudin SC.

Aplikace hmoty

Aplikovat nejlépe válečkem.

V jedné jediné vrstvě.

Čas ušetřený na malování dalším nátěrem můžete využít jinak.