Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas topDry

weber.pas topDry
weber.pas topDry

výhody produktů

 • velmi vysoká odolnost proti mikroorganismům
 • bez biocidních přísad pro ochranu fasády
 • omítka s vláknem
 • vysoká pružnost
 • snadná aplikace
 • možnost zimní úpravy (urychlovač)
 • menší citlivost na podmínky při aplikaci
 • dlouhá životnost
 • faktor difuzního odporu μ=100 – 120
 • široký výběr barev a struktur

Ekologická tenkovrstvá omítka s velmi vysokou odolností vůči mikroorganismům

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednoduše zpracovatelná probarvená pastovitá omítka obsahující organické pojivo připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad UNI. Díky speciální Weber „topdry“technologii je omítka velmi rezistentní vůči řasám, plísním a jiným mikroorganismům, přestože neobsahuje biocidy pro ochranu filmu. Hydrofilita omítky weber.pas topdry zabraňuje kondenzaci a zadržování vody na povrchu, čímž zamezuje růstu mikroorganismů.

Použití

K barevnému ztvárnění a vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření nových tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích.

Barevné odstíny

Barevné odstíny podle vzorkovnice weber. color line

Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 25.

Číslo výrobku

weber.pas topdry

 • zrnitý 1,0 mm OP610Z
 • zrnitý 1,5 mm OP615Z
 • zrnitý 2,0 mm OP620Z
 • rýhovaný 2,0 mm OP620R
 • rýhovaný 3,0 mm OP630R

Spotřeba

weber.pas topdry

 • zrnitý 1,0 mm: 1,5 kg/m2
 • zrnitý 1,5 mm: 2,5 kg/m2
 • zrnitý 2,0 mm: 3,3 kg/m2
 • rýhovaný 2,0 mm: 2,6kg/m2
 • rýhovaný 3,0mm: 3,5kg/m2

Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podklad a způsobu zpracování.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o shodě

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Příprava podkladu:

Penetrace se provádí probarveným podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI zpravidla 1 den předem.

Aplikace:

Před použitím je nutné omítku řádně promíchat míchadlem do homogenní konzistence. Materiál potřebný na ucelenou plochu doporučujeme promíchat dohromady. Omítka se nanáší na podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí zrna. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím takzvaně „do živého“. Ucelené plochy provádět bez přerušení. Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení. Tahy hladítkem musí být stejnoměrné v celé ploše, zvláště v místech koutů, úrovní podlážek lešení apod.

Přechody odstínů

Přechody struktur a barev v jedné ploše je možné vytvářet pomocí pásky.

Všeobecné požadavky pro podklad

Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +<metricconverter productid="5 °C" w:st="on">5 °C</metricconverter>. Při aplikaci (nanášení) je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad <metricconverter productid="25 °C" w:st="on">25 °C</metricconverter>, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování a vytvoření

 

struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách. Další informace jsou na straně „Práce a počasí“.

 

Podkladní nátěr

K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v odpovídajícím odstínu. Vyrábí se v 8 základních barevných odstínech. Podkladní nátěr se neředí.

Nářadí

K nanášení nerezové hladítko, ke strukturování plastové hladítko, nerezová zednická lžíce, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

Čištění

Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění omýt čistou vodou.

 

ředění

Omítka je připravena k přímému použití. V případě potřeby je možné do 30 kg balení přidat až 0,3 litru čisté vody.

rovnost podkladu

Doporučuje se, aby nerovnost podkladu nepřevyšovala velikost zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm na délce 1 m.

Více informací

Balení

Ve 30 kg PE obalech, 16 ks - 480 kg/paleta. Podkladní nátěr v 1,5 a 20 kg PE obalech.

Skladování

12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

Složení/Technická data

Důležitými složkami výrobku jsou vápencové plnivo odpovídající zrnitosti, vysoce hodnotné pigmenty, organické pojivo.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Povoluje se přidávání urychlovače pouze v chladném období.

Veškeré údaje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků a zkušeností z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.