Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.pas extraClean

weber.pas extraClean
weber.pas extraClean

výhody produktů

 • omítka nejvyšší kvality 
 • samočistící
 • obsahuje výztužná vlákna
 • přirozeně odolná vůči mikroorganismům (řasám)
 • minimalizuje náklady na budoucí údržbu
 • vodoodpudivá
 • velmi prodyšná (μ=20–30)
 • velmi dlouhá životnost
 • snadná zpracovatelnost
 • citlivá na podmínky při aplikaci

  silikonsilikátová tenkovrstvá omítka s progresivním samočisticím efektem

  Vlastnosti výrobku

  Definice výrobku

  Jednoduše zpracovatelná tenkovrstvá probarvená pastovitá omítka s progresivním samočisticím efektem. Připravená k přímému použití se systémovou penetrací weber.pas podklad UNI nebo weber.pas podklad S. Spojuje všechny výhody silikonových i silikátových pastovitých omítek. Využitím unikátních vlastností nanočástic se všechny nejdůležitější vlastnosti obou omítek umocňují.

  Použití

  K barevnému ztvárnění a vytvoření strukturovaného povrchu při vytváření nových, tradičních i zateplených fasád, jejich rekonstrukcích, modernizacích a renovacích. Je vhodná pro použití v exteriéru i interiéru a pro povrchové úpravy sanačních omítek a systémů na vlhké zdivo. Omítka je vhodná na vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy zateplovacích systémů (ETICS). S výhodou ji lze použít v lokalitách, kde je velké a agresivní znečištění ovzduší, které velmi zatěžuje fasádu. Použitím samočisticí omítky weber.pas extraClean se výrazně prodlužuje životnost fasády a podstatně snižují náklady na její údržbu. Díky velmi malému podílu organických částic obsažených v omítce, vzniká na povrchu omítky vlivem proudění vzduchu jen nepatrný elektrostatický náboj a prach z ovzduší na povrchu omítky neulpívá. Omítka je zároveň hydrofobní. Tím zůstává na povrchu fasády minimum vody, která utváří dobré živné podmínky pro mikroorganismy, růstu mikroorganismů zabraňuje i velmi malý podíl organických částí. Díky těmto vlastnostem zůstává povrch omítky čistý a objekt je dlouhá léta v původních jasných barvách.

  Barevné odstíny

  Barevné odstíny podle vzorkovnice weber.color line 2013 bez odstínů označených zn. exclusive. Při použití na vnější tepelně izolační kompozitní systémy, zvláště na osluněné plochy, se doporučuje používat pouze odstíny s koeficientem HBW minimálně 30.

  Při potřebě použití odstínu s nižším HBW lze využít technologii weber.reflex, popř. jiná opatření po konzultaci s výrobcem.

  Jednotlivé výrobní šarže mohou mít mírně odlišný odstín od oficiálního barevného vzorníku. Při doobjednávkách je proto třeba uvádět čísla výrobních šarží. Doobjednání odstínu podle výrobní šarže je možné pouze do 6 měsíců od výroby původní šarže.

  Číslo výrobku

  weber.pas extraClean

  • zrnitý 1,0 mm OP710Z
  • zrnitý 1,5 mm OP715Z
  • zrnitý 2,0 mm OP720Z
  • zrnitý 3,0 mm OP730Z
  • rýhovaný 2,0 mm OP720R

  Spotřeba

  weber.pas extraClean

  • zrnitý 1,0 mm 1,5 kg/m2
  • zrnitý 1,5 mm 2,5 kg/m2
  • zrnitý 2,0 mm 3,3 kg/m2
  • zrnitý 3,0 mm 4,6 kg/m2
  • rýhovaný 2,0 mm 2,5 kg/m2

  Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se odlišovat dle stavu podklad a způsobu zpracování.

  dokumentace

  technický list

  bezpečnostní list

  prohlášení o vlastnostech

  prohlášení o shodě

  Odešli nebo stáhni dokumenty

  Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

  Příprava & aplikace

  Aplikace

  Příprava podkladu:

  Penetrace se provádí probarveným podkladním nátěrem weber.pas podklad UNI nebo weber.pas podklad S zpravidla 1 den předem.

  Aplikace:

  Před použitím je nutné omítku řádně promíchat míchadlem do homogenní konzistence. Materiál potřebný na ucelenou plochu doporučujeme promíchat dohromady. Omítka se nanáší na podklad nerezovým hladítkem na sílu vrstvy danou velikostí zrna. Omítku je třeba napojovat ještě před jejím zavadnutím takzvaně „do živého“. Ucelené plochy provádět bez přerušení. Struktura se vytváří plastovým hladítkem ihned po nanesení. Tahy hladítkem musí být stejnoměrné v celé ploše, zvláště v místech koutů, úrovní podlážek lešení apod.

  Přechody odstínů

  Přechody struktur a barev v jedné ploše je možné vytvářet pomocí pásky.

  Všeobecné požadavky pro podklad

  Vhodnými podklady jsou dle platných norem a postupů zhotovené vápenocementové, cementové a polymercementové malty, omítky a základní vrstvy vnějších, tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Podklady musí být pevné, suché, bez trhlin a prachu, prosté odlupujících se částí. Nově zhotovené podkladní vrstvy musí být provedeny s rovným povrchem a musí být dostatečně vyzrálé (základní vrstvy ETICS minimálně 5 dnů). Podklad musí mít stejnou savost a strukturu v celé ploše.

  Podmínky pro zpracování

  Teplota podkladu a okolního vzduchu nesmí klesnout pod +8 °C. Při aplikaci (nanášení) je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti. Při podmínkách podporujících rychlé zasychání omítky (teplota nad 25 °C, silný vítr, vyhřátý podklad apod.) musí zpracovatel zvážit všechny okolnosti (včetně např. velikosti plochy) ovlivňující možnost správného provedení – napojování a vytvoření struktury. Při podmínkách prodlužujících zasychání (nízké teploty, vysoká relativní vlhkost vzduchu apod.) je třeba počítat s pomalejším zasycháním a tím možností poškození deštěm i po více než 8 hodinách.

  Podkladní nátěr

  K penetraci podkladu se používá probarvený podkladní nátěr weber.pas podklad UNI v odpovídajícím odstínu. Vyrábí se v 8 základních barevných odstínech. Podkladní nátěr se neředí. Při použití na sanační omítky a systémy se doporučuje weber.pas podklad S, který se ředí 1:1 čistou vodou.

  Nářadí

  K nanášení nerezové hladítko, ke strukturování plastové hladítko, nerezová zednická lžíce, unimixer a vrtačka nebo speciální míchadlo s možností regulace otáček.

  Čištění

  Nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou. Všechny výplně otvorů (včetně rámů), parapety a ostatní konstrukce na fasádě je třeba chránit před ušpiněním nebo ihned po ušpinění omýt čistou vodou.

   

  Více informací

  Balení

  • Ve 30 kg PE obalech, 16 ks – 480 kg/paleta
  • Podkladní nátěr v 1 kg, 5 kg a 20 kg PE obalech

  Skladování

  12 měsíců od data výroby v dosud neotevřených originálních obalech při teplotách od +5°C do +25°C. Chránit před mrazem a přímým sluncem.

  ředění

  Omítka je připravena k přímému použití. V případě potřeby je možné do 30 kg balení přidat až 0,3 litru čisté vody.

  Složení/Technická data

  Důležitými složkami výrobku jsou vápencové plnivo odpovídající zrnitosti, vysoce hodnotné pigmenty, silikonová disperze, draselné vodní sklo.

  rovnost podkladu

  Doporučuje se, aby nerovnost podkladu nepřevyšovala velikost zrna omítky zvýšenou o 0,5 mm na délce 1 m.

  Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

  Bezpečnost práce

  Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

  Likvidace odpadů
  Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

  Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

  Upozornění

  Omítku zrnitosti 1 mm doporučujeme používat pouze na malé plochy jako jsou ostění, šambrány apod. Pro prodloužení životnosti a zachování vzhledu doporučujeme provádět vhodnou údržbu.

  Dodatečné přidávání plniva, pojiva a přísad se nepovoluje. Při doobjednávání je nutné uvádět číslo první vyrobené šarže. Různé výrobní šarže nepoužívat v ucelené ploše. Různé povětrnostní podmínky při provádění a zrání materiálu mohou mít za následek odlišnou výslednou barevnost omítky.

  video

  Podívejte se jak omítka funguje...

  Můžete objednat v našem e-shopu