Weber Saint-Gobain - Official website of the company

EXTRA stěrková omítka

EXTRA stěrková omítka
EXTRA stěrková omítka

výhody produktů

  • na savé i nesavé podklady
  • ideální hladký povrch
  • vysoká bělost
  • velmi dobrá zpracovatelnost
  • možnost překrytí drobných nepohyblivých trhlin

pro provádění lokálních oprav před dalšími pracemi

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Suchá, velmi jemná omítka, obohacená disperzními přísadami.

Použití

Stěrková omítka slouží k vyrovnání a vyhlazení nerovností a k uzavření trhlinek a puklin. Speciální použití špachtlovací omítkyextra spočívá v přípravě podkladů pro renovace a nátěry Terranova. Velmi vhodná pro renovaci štukatur jako modelová hmota.

Barevné odstíny

Dodává se v bílé barvě.

Číslo výrobku

M 742

Spotřeba

Stěrková omítka extra pro vrstvu 1 mm cca 1 kg/m2

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Stěrková omítka Extra se rozmíchá s čistou vodou do stavu stěrkové hmoty. Nanášení se provádí na zcela suchý podklad bez předešlého navlhčení pomocí špachtle nebo nerezového hladítka. Stykovací plochy a nerovnosti omítky se obrousí karborundovým brusem nebo brusným papírem. Stěrková omítka je po vyschnutí bílá.

Všeobecné požadavky pro podklad

Suchý, vyzrálý, bez tvarových změn, dostatečně únosný, zbavený všech nečistot jako prachu, oleje, mastnoty, které mohou způsobit oddělení vrstvy nátěru, volné části podkladu se musí odstranit. Stěrková omítka je vhodná pro každý pevný, málo nebo zcela nesavý podklad, a to pro venkovní i vnitřní plochy. Při přípravě pod silikátové a silikonové nátěry se doporučuje kompletní přestěrkování. Je možno ji vyspravit i podklady s drobnými nepohyblivými trhlinami. Všechny objemově nestabilní a iné nestandardní podklady je třeba posoudit z hlediska vhodnosti použití stěrkové omítky EXTRA. V případě pochybnosti o vhodnosti podkladu konzultujte možnost použití materiálu s výrobcem.

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a okolí musí být v rozmezí +5 až +25°C. Při zpracování je nutné se vyvarovat přímému slunečnímu záření, větru a dešti.

Nářadí

Nerezové hladítko, nerezové špachtle.

Čištění

Použité nářadí, nádoby a nástroje je nutné před zaschnutím očistit vodou.

Více informací

Balení

  • Ve 25 kg papírových obalech

Skladování

V neotevřeném původním obalu při teplotě +5°C až +25°C, chránit před vyschnutím. Záruka při dodržení podmínek skladování 12 měsíců.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Můžete objednat v našem e-shopu