Weber Saint-Gobain - Official website of the company

weber.sys PUR

weber.sys PUR

výhody produktů

  • velká vyplňovací kapacita
  • objemová stabilita
  • přesná aplikace pomocí pistolového systému
  • dobré tepelně a akusticky-izolační vlastnosti
  • dobrá přilnavost k většině materiálů (ne Teflon a PE/PP)

pistolová montážní pěna

 

 

Vlastnosti výrobku

Definice výrobku

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna s hnacím médiem bez CFC.

Použití

Hmota určená k dodatečnému vyplňování spár izolačních desek z pěnového polystyrenu při realizaci ETICS.

Číslo výrobku

MPP 001

Spotřeba

Dle síly vrstvy.

dokumentace

technický list

bezpečnostní list

Odešli nebo stáhni dokumenty

Můžete si nechat odeslat dokumenty na e-mail nebo si je stáhnout.

Příprava & aplikace

Aplikace

Používá se k dodatečnému vyplnění spár tepelně izolačních desek z EPS podle požadavků ČSN 732901. Při realizaci se používá aplikační pistole na PUR pěny. Způsob aplikace je uveden na obalu výrobku. 

Podmínky pro zpracování

Teplota podkladu a vzduchu musí být v rozmezí +5°C až + 30°C. Při provádění při teplotách pod + 10 °C doporučujeme před použitím pěnu vytemperovat na + 15°C, nejlépe ponořením v teplé vodě. V žádném případě neohřívat v blízkosti tepelného zdroje!

Podkladní nátěr

Podklad se nepenetruje, pro zvýšení přilnavosti pěny se doporučuje podklad mírně navlhčit vodou, aplikovanou rozprašovačem.

ředení

Hmota se neupravuje, před upotřebením se pouze aerosolová plechovka s pěnou protřepe.

Nářadí

Aplikační pistole.

Čištění

Před vytvrzením lze pěnu odstranit čističem PU pěny.

Více informací

Balení

  • 750 ml aerosolových plechovkách se šroubovacím systémem fixace na aplikační pistoli.

Skladování

12 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách +5°C do +25°C.Datum výroby a spotřeby je uvedeno na obalu. Skladujte ve svislé poloze, ventilem vzhůru. Chránit před mrazem a vyskokými teplotami i během přepravy.

Složení/Technická data

Jednosložková rozpínavá polyuretanová pěna s hancím médiem bez CFC.

Bezpečnost, hygiena práce a ekologie

Bezpečnost práce

Před započetím práce věnujte pozornost pokynům pro ochranu zdraví a životního prostředí, které jsou uvedené na obalech výrobků nebo v bezpečnostních listech. Při práci s výrobkem nejezte, nepijte, nekuřte a používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky.

Likvidace odpadů
Postupujte podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku. 

Dodržováním uvedených pokynů chráníte své zdraví a životní prostředí.

Upozornění

Upozornění

Vytvořená PU pěna musí být chráněna před UV zářením nátěrem, zalištováním nebo přetmelením (silikony, MS polymery). Máte-li obavy z poškození povrchů rámů oken či dveří nebo okolí vypěnované spáry, přikryjte přilehlé povrchy krycí páskou nebo fólií.

 

Veškeré údyje v tomto návodu jsou nezávazné. Jsou však zpracovány podle nejlepších poznatků z praxe a jsou založeny na nejnovějších technických poznatcích.